Hillegersberg-Schiebroek! nu

Welkom bij Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek. De gezamenlijke bewonersorganisaties in Hillegersberg-Schiebroek hadden 2 zetels in de gebiedscommissie van 2014-2018! Voor 2018-2022 gaan we er weer voor met de lijst Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek.

We blijven onafhankelijk van politieke partijen ons zegje doen aangestuurd door wat er bij bewoners en ondernemers speelt. Bewoners en ondernemers maken zich druk over veiligheid, verkeer, leefomgeving of openbare ruimte. Maar ook over welzijn, cultuur of groen in de wijken. Wij zullen aandacht blijven vragen voor problemen op buurtniveau. Dat kan vooral door onze inbreng in de gebiedscommissie voort te zetten. Deze opvolger van de deelgemeente heeft twee belangrijke taken: ten eerste de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren en ten tweede bewonersinitiatieven beoordelen en financieren.