Werkzaamheden Kleiweg-Uitweg

Nadat wij in een brandbrief onze zorgen hebben uitgesproken over de gevolgen en de communicatie van de werkzaamheden Kleiweg-Uitweg is dat nu voortvarend opgepakt. Er is vanaf nu regelmatig overleg met Bewoners! HiS en de bewonersorganisaties. Ook de klankbordgroep van bewoners is opgestart en komt twee-wekelijks bij elkaar. De input wordt meegenomen en informatie wordt…

Werkzaamheden Kleiweg-Uitweg en omgeving

Nog even en dan starten de grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan de bestrating, riolering en eventuele andere leidingen van de Kleiweg-Uitweg richting stoplichten Ringdijk-Melanchtonweg. De werkzaamheden zijn gepland voor medio Augustus 2019 tot en met eind Juli 2020. Betrokkenen kunnen zich verder laten informeren tijdens een informatieavond die op 3 juli as. wordt gehouden van 18.30 –…

Gebiedsvisie Schiebroek 2030

De concept-gebiedsvisie Schiebroek 2030 “Tuinstad van de 21e eeuw” is door de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek unaniem van een positief advies voorzien. De gemeente Rotterdam zal later dit jaar een besluit nemen over de gebiedsvisie. De gebiedsvisie, zoals ook gepresenteerd tijdens de informatieavond Schiebroek van bewonersorganisatie Leven in Schiebroek (LiS), van 7 mei jl. kunt u via…

Asfaltwerkzaamheden Rottebandreef

Vanaf maandag 17 juni a.s. vinden er asfaltwerkzaamheden plaats aan de Rottebandreef in de Rottemeren. Onderstaand vindt u de brief die Boskalis heeft gestuurd aan de bewoners in de directe omgeving. Met enkele bewoners en bedrijven die direct invloed ondervinden van de werkzaamheden, zullen nog nadere afspraken gemaakt worden over de bereikbaarheid.

Geen vuurwerk . . . tenzij . . .

De gebiedscommissie nodigt u uit om via een enquete uw mening te geven over dit onderwerp. Dit kunt u doen tot 10 juni as. Op 18 juni vergadert de gebiedscommissie over het vuurwerkadvies aan het Gemeentebestuur. Het gemeentebestuur wijst daarna de vuurwerkzones voor consumentenvuurwerk en/of kleine vuurwerkzones aan. Dus als u vuurwerkliefhebber bent of juist…

INFORMATIEAVOND SCHIEBROEK

Redactie: Marijke van Seventer (Leven in Schiebroek (LiS)) Dinsdag 7 mei a.s is het zo ver: bewonersorganisatie Leven in Schiebroek houdt een informatieavond over bouw- en verkeersplannen voor Schiebroek. Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom bij De BUURVROUW in gebouw De Castagnet, Larikslaan 200 om u te laten informeren over de wijkplannen rondom…

Wijkprofiel Hillegersberg-Schiebroek

Hoe veilig voelt u zich in uw wijk? Hoe gaan de bewoners er met elkaar om? En zijn er voldoende winkels en andere voorzieningen in uw wijk? De gemeente heeft deze vragen recentelijk via een brief voorgelegd aan 72.000 Rotterdammers.  De resultaten van het onderzoek zijn straks terug te zien in het zogenoemde Wijkprofiel. Met…