Baggeren van watergangen in Hillegersberg-Schiebroek

In Schiebroek en Hillegersberg is de gemeente gestart met het baggeren van watergangen en het reinigen van duikers (dat zijn waterverbindingen onder de weg). Wat is bagger? Bagger bestaat uit bladeren die ooit in het water zijn gevallen en zijn gaan composteren, samen met ander organisch materiaal. Waarom baggeren? Baggeren is belangrijk onderhoudswerk. Als er…

BEL DE BUS BIJ U IN DE WIJK

Door Marga Cooiman Al meer dan 32 jaar rijdt de Belbus in Hillegersberg-Schiebroek. Voor iedereen die 55 jaar en ouder is, in deze wijk woont, slecht ter been is (vaak met rollator of rolstoel ) en voor wie geen goed alternatief vervoer heeft is de Belbus echt een uitkomst. Bent U deelnemer, dan haalt een van de…

Kandidaten wijkraden vanuit Bewonersorganisatie / Bewoners! HiS

Bewoners!HiS is een samenwerking van de bewonersorganisaties in Hillegeberg Zuid, Hillegersberg Noord, 110-Morgen, Molenlaankwartier, Terbregge en Schiebroek. Vanaf 2014 heeft Bewoners! HiS vanuit de bewonersorganisaties 2 (2014) en 3 (2018) gebiedscommissieleden mogen leveren. Als Bewoners!HiS hadden we geen verkiezingsprogramma, maar de inbreng van bewoners. Onze primaire taak en instelling: de behartiging van de belangen van…

Bewoners stappen uit overleg Rotterdam Airport: ‘Ze willen alleen maar méér groei, méér vliegen’

Bron: Algemeen Dagblad – Peter Groenendijk (11-02-2022) De bewonersvertegenwoordigers stappen uit het overleg over de toekomst van Rotterdam The Hague Airport. Het vliegveld en de luchtvaartmaatschappijen willen eigenlijk over niets anders praten dan groei, stellen zij. ,,De andere partijen zijn nauwelijks bereid om iets te doen met de wensen van de omwonenden”, zegt Hans Schendstok,…

Wijk aan Zet

Met Wijk aan Zet krijgen Rotterdammers meer invloed op wat er gebeurt in hun wijk. Met een nieuwe wijkdemocratie met 39 wijkraden, waar bewoners via een wijkakkoord meedenken en meebeslissen over wat hun wijk nodig heeft. Waar bewoners meebepalen waar geld aan wordt besteed en welke initiatieven van wijkgenoten worden uitgevoerd. En met een gemeente…