Keerpunt in aanpak te laag grondwater

Op 6 september heeft een zeer positief overleg plaatsgevonden tussen wethouder Eerdmans en de Samenwerkende Bewonersgroepen Hillegersberg. Diverse buurten in het funderingsrisicogebied Hillegersberg, elk met hun eigen problematiek, hebben ondersteuning van de gemeente bij concreet omschreven projecten gevraagd. Het gaat bijvoorbeeld om actief grondwaterbeheer met aanvoer van oppervlaktewater (eventueel zomers te verhogen met een pomp)…

PERSBERICHT: schorsing inzake bestuurswisseling Hillegersberg- Schiebroek

Als het aan Bewoners!HIS ( de gezamenlijke bewonersorganisaties) ligt, gaat de gemeente de bestuurswisseling binnen gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek onder de loep nemen. Bewoners!HIS is vertegenwoordigd door de heren Van Eijsden en Pierweijer in de gebiedscommissie,. De gebiedscommissie telt dertien leden en is de bestuurlijke opvolger van de deelgemeente. Twee weken geleden, op dinsdag 12 mei, koos…

Bewonerslijst vraagt gemeente om schorsing inzake bestuurswisseling Hillegersberg-Schiebroek

Bij de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek is Jaco de Hoog als voorzitter vervangen door Henk Kamps. Nico van Esch neemt de vrijgekomen plaats als vice-voorzitter in. Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek hebben hun twijfels of de juiste procedure is gevolgd. Daarmee staat ook de functieverschuiving ter discussie. Hieronder vindt u het verzoek tot schorsing dat door Jan Pierweijer en Ton…

A13/A16 . . . . laat 26 mei van u horen!!!

Dinsdag 26 mei as. vergadert de gebiedscommissie HIS o.a. over de A13/A16. De gebiedscommissie is door het college van B & W gevraagd te adviseren over de concept plankaart. De gebiedscommissie heeft inmiddels haar advies geformuleerd en neemt daarover op 26 mei een besluit. Het advies is te vinden op www.bis.rotterdam.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=5127 Grote vraag is .…

Kamervragen A13/A16 beantwoord

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de A13/A16. De minister heeft hier nu haar reactie op gegeven, zie de documenten hieronder. De vragen van “Lid Van Veldhoven” zijn samen met enkele leden van de vier gebiedstafels opgesteld. Beantwoording Kamervragen lid Van Veldhoven (D66) Beantwoording Kamervragen lid Van Helvert (CDA)

2 mei: herdenking Operatie Manna

EEN BRITSE LANCASTER VLIEGT OP GERINGE HOOGTE OVER DE WEIDEN DIE NU NIEUW-TERBREGGE VORMEN. OP DE ACHTERGROND ZIJN DE GEBOUWEN AAN DE ROTTE DUIDELIJK HERKENBAAR (Foto© Hans Onderwater) ‘Op zaterdag 2 mei zal op de geluidswal bij het Manna/Chowhound monument worden herdacht dat 70 jaar geleden Engelse Lancasters en Amerikaanse B17 bommenwerpers ruim 3,000 ton…

Planning A13/A16 gewijzigd

Op 17 maart heeft wethouder Langenberg laten weten aan de gemeenteraad dat de planning voor de A13/A16 is gewijzigd. Dit komt doordat Rijkswaterstaat niet alle berekeningen af heeft. De nieuwe planning van de gemeente Rotterdam is als volgt: 1 april berekeningen Saldo-0 gereed 27 april – 1 mei vrijgave concept-afsprakenkaart en concept-uitgangspunten Inpassingsovereenkomsten Mei Gekwalificeerd…