Verslag Bewoners!HiS overleg 18 oktober 2017

Mededelingen

 1. De vergadering van de gebiedscommissie(GC) van 24 oktober niet doorgaat: te weinig agendapunten. Eventuele rondvraagpunten worden per mail afgehandeld.

Naar aanleiding van vorig overleg

 1. Er is een commissie verbinding bewoners gevormd inzake A16
 2. Bewoners!HiS hoeft zich niet als lijst te registreren, wel kandidatenlijst aanleveren

Toekomst Bewoners!HiS – nieuwe verkiezingen

 1. Het is niet duidelijk of de €1000,- verkiezingsgeld van de gemeente nu ook beschikbaar is.
 2. Er zijn 2 manieren om budget te benaderen: 1) wat hebben we en wat kunnen ermee en 2) wat willen we doen, wat kost dat en probeer dat rond te krijgen. Kosten zitten in flyers/posters en een eventuele communicatie adviseur. Voor dit laatste wordt iemand benaderd.
 3. Verder gebruiken we websites, wijkkranten, facebook en twitter. Vooral websites moeten up to date gebracht worden.
 4. De website van Bewoners!HiS is heel belangrijk in hedendaagse communicatie. Er moeten individuele en gezamenlijke stukken op.
 5. Onze primaire focus blijft dat wij niet aan politiek doen maar uitsluitend wensen van bewoners vertalen/verdedigen.
 6. Na oproep in de wijkkrant van 110-Morgen hebben zich 2 jonge kandidaten gemeld, die ook mee willen doen met de ondersteuningsgroep. Er is een voorlopige lijstvolgorde gemaakt, waarbij nog ruimte is voor extra aanmeldingen.

Van de gebiedscommissie

 1. Er komen geen vuurwerkvrije zones
 2. Er komt een ongevraagd advies betreffende openingstijden stadswinkel: 5 dagen open t/m 2021 en daarna evalueren. Argument onder andere wij zitten niet op 30 minuten afstand van Alexander of Centrum.