Gebiedscommissies in Rotterdam

Hillegersberg-Schiebroek telt zo’n 43.000 inwoners, verdeeld over zes wijken: 110-Morgen, Oud-Hillegersberg, Kleiwegkwartier, Molenlaankwartier, Schiebroek en Terbregge. De inwoners worden vertegenwoordigd door gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Wat doet de gebiedscommissie?
Via de gebiedscommissies kunnen alle Rotterdammers invloed uitoefenen op het wel en wee van hun wijken. Actieve buurtbewoners, ondernemers of maatschappelijke organisaties; iedereen kan zich verkiesbaar stellen als gebiedscommissielid. Ook mensen die niet als commissielid aan de slag willen, kunnen invloed uitoefenen, bijvoorbeeld door actieve betrokkenheid bij het maken van de gebiedsplannen voor hun gebied.

Sinds de verkiezingen in maart 2014 kent Rotterdam veertien gebieden, binnen de geografische grenzen van de voormalige deelgemeenten. De gebiedscommissies vertegenwoordigen de inwoners van de gebieden: de leden zijn de ogen en oren van een gebied voor het stadsbestuur. Op alle onderwerpen die voor een gebied van belang zijn, kan de gebiedscommissie het stadsbestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.

Een commissie bestaat uit negen tot vijftien leden, afhankelijk van de grootte van het gebied. De leden hoeven niet aangesloten te zijn bij een politieke partij. De gebiedscommissie in Hillegersberg-Schiebroek bestaat uit dertien leden. Twee van de dertien zetels worden bezet door een niet politiek gebonden groep namelijk Bewoners!Hillegersberg-Schiebroek, kortweg Bewoners!HiS. Bewoners!HiS is een initiatief en samenwerking van alle bewonersorganisaties in het gebied.

Veranderingen vanaf maart 2018
De afgelopen periode is op gemeentelijk niveau een discussie gevoerd over het voortbestaan van de gebiedscommissies. Uiteindelijk is besloten om in 12 gebieden verder te gaan met gebiedscommissies, ook in Hillegersberg-Schiebroek. In de gebieden Noord en Feijenoord vervangen 14 wijkraden de 2 gebiedscommissies. En in zes wijken (in de gebieden Delfshaven, Prins Alexander en Charlois) experimenteert de gemeente met wijkcomités waarbij de men zitting kan krijgen door middel van loting.

Taken

De gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités hebben dezelfde taak:

  • Opstellen van een wijkagenda: een plan voor de wijk met 5 doelen voor een periode van 4 jaar.
  • Betrekken van bewoners en bedrijven bij het maken van het wijkplan
  • Adviseren wat er in het gebied of wijk specifiek nodig is
  • Honoreren van bewonersinitiatieven

16- en 17-jarigen doen mee
Rotterdam is een jonge stad. Daarom vindt de gemeente het belangrijk dat ook 16- en 17-jarigen hun stem kunnen laten horen. De verkiezingen voor de gebiedscommissies vallen niet onder de landelijke kieswet. Rotterdam mag daarom afwijken van de landelijke minimum leeftijd van 18 jaar. Niet alleen kunnen jongeren zelf stemmen voor de gebiedscommissie of wijkraad, ook kunnen ze zich hiervoor verkiesbaar stellen en doen ze mee in de loting voor de samenstelling van het wijkcomité.