PERSBERICHT – FietsDock Meijersplein

Vanaf het moment dat de toren van het FietsDock op het Meijersplein verrees is dit bouwwerk vele Schiebroekenaren een doorn in het oog. Dat eerst en vooral letterlijk: de toren beneemt het uitzicht vanuit de tegenover liggende flat op het inwendige van het stationsgebouw. Een ernstig bezwaar, want bij het ontwerp van het gebouw was transparantie een eis (!) ook vanwege de sociale veiligheid in het gebouw en op de perrons. Maar er zijn ook esthetische bezwaren: bewoners vinden het overwegend een lelijk gevaarte dat niet past bij het mooie stationsgebouw en bovenal iets waar Schiebroek niet om gevraagd heeft!

De toren is begin dit jaar zonder enige voorafgaande informatie aan de wijk en strikt formeel zelfs zonder vergunning geplaatst, illegaal dus. Inmiddels heeft de gemeente dit later – nadat wij daarop hadden gewezen – rechtgetrokken door alsnog een ver-gunning voor de duur van zes maanden te verlenen. Een proefperiode om te onder-zoeken of het FietsDock voldeed aan een behoefte voor de vele fietsparkeerders aan het Meijersplein.

Maar nu wordt verlenging van die proefperiode aangevraagd. Reden: men weet nog niet of het FietsDock voldoet aan de behoefte. Op zich een goed argument, maar… de verlenging wordt wel aangevraagd voor maar liefst tweeëneenhalf jaar! Mede namens veel omwonenden protesteren wij, samen met de Werkgroep Plano-logie, de Bewonersgroep Asserweg en de Bewonersorganisatie Leven-in-Schiebroek ten sterkste tegen deze gang van zaken.

Allereerst wordt er ernstig aan getwijfeld of men zich echt geen goed beeld heeft kunnen vormen van de behoefte aan dit FietsDock. In de afgelopen 6 maanden heb-ben wij en omwonenden regelmatig een kijkje genomen bij het FietsDock en kunnen constateren dat er niet of nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. Niet omdat er geen behoefte is aan stallingsruimte, maar omdat het FietsDock blijkbaar gewoon te duur is voor de dagelijkse reiziger.

Dat die reiziger wel behoefte heeft aan meer stallingsruimte blijkt dag in dag uit aan de wild geparkeerde fietsen in de omgeving van het plein. Als er al meer tijd nodig is om tot ditzelfde oordeel te komen, dan toch zeker geen 2,5 jaar! Dat is geen verlenging van een proefperiode, dat is een verkapte definitieve plaatsing! Een dergelijke handelwijze siert de gemeente Rotterdam niet.

Het gaat niet aan om eerst een door velen als wanstaltig ervaren bouwwerk illegaal neer te zetten en het dan vervolgens langs slinkse weg te handhaven tegen de zin van de bewoners in. Veel Schiebroekenaren ervaren dit bouwsel als storend in de omgeving. Bovendien neemt het in al zijn nutteloosheid ruimte in beslag waar fiets-rekken zouden kunnen staan. Fietsrekken waaraan wel behoefte is!

Daarom zullen wij de gebiedscommissie voorstellen om negatief te adviseren tegen dit verlengingsplan. Verder pleiten we ervoor op de plaats van het FietsDock meer fietsrekken bij te plaatsen! Over liever nog realiseer daar een bewaakte fietsenstal-ling zoals die van de Stichting Biesieklette elders langs de Randstadrail (o.a. in Pijnacker en Nootdorp) te realiseren.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Waarom een voorkeur voor een bewaakte stalling zoals een Biesieklette?

1) prijsverschil

FietsDock Meijersplein

€ 1,85 per 9 uur, daarna € 0,15 per uur
4 x 5 werkdagen (= 20 x dagtarief) = € 37,- per maand

Bewonerspas Biesieklette (= bewaakte stalling)

€ 3,75 per maand en bij metrostations GRATIS

Dit prijsverschil is veelzeggend. Weliswaar is het FietsDock 24/7 beschikbaar en is de Biessieklette-stalling alleen overdag (06.30-21.00 h) bemenst, doch voor de gemiddelde forens is dat niet bezwaarlijk.

2) sociale bijdrage Biesieklette 

Bovendien fungeert de Stichting Biesieklette zonder winstoogmerk als werkervaringsplaats waar werklozen onder begeleiding van een leermeester werkervaring opdoen met als doel een baan in de reguliere arbeidsmarkt te vinden. De stallingbeheerders volgen tijdens hun plaatsingstermijn interne trainingen en ontvangen werk en trajectcoaching en een op maat gemaakt persoonlijk ontwikkelplan.

Voor de gebruikers van een Biesieklette bestaat bovendien de mogelijkheid om tijdens de stalling kleine reparaties, zoals lekke banden en dergelijke te laten uitvoeren. Gratis fietspomp en elektrische oplaadpunten.

FietsDock is in beginsel een experimentele, commerciële onderneming (Rotterdam Mobility Lab), die van de Rotterdamse Verkeersonderneming (lees gemeente Rotterdam) een startsubsidie van € 25.000 heeft ontvangen.