Stadswinkel Hillegersberg-Schiebroek sluit!

De motie van VVD en GroenLinks om onze Stadswinkel open te houden is met 23 tegen 22 stemmen verworpen. Met speciale dank aan Leefbaar, CDA en D66, die het kennelijk eens waren met wethouder Visser dat een te druk bezochte Stadswinkel maar dicht moet! Volgens zijn redenering was het hier zo druk, in de 2 nog resterende openingsdagen, dat de kwaliteit van de serviceverlening eronder leed. De meest logische conclusie om dan het aantal openingsdagen te vergroten werd niet gevolgd. Kennelijk is een algemene sluiting een betere service voor de bewoners! Het kunnen bereiken van de Stadswinkels in het Centrum en in Alexander binnen 30 min vindt men reëel. Bijna grappig is het antwoord op de opmerking dat vanaf 15.00 uur ’s middags dat niet haalbaar is vanwege de files: we moesten dan maar met het OV gaan, alsof de bussen niet in de files staan!

Droeve conclusie: vanaf april 2018 is de Stadswinkel aan de Argonautenweg gesloten.