Kleiwegkwartier en Terbregge sluiten zich aan bij luchtmeetnet Hillegersberg-Schiebroek

Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk is het dan toch zover. Binnenkort starten Kleiwegkwartier en Terbregge ook met het luchtmeetnet Hillegersberg-Schiebroek (LHiS). Het initiatief is gestart met InHillegersberg (Molenlaankwartier & Oud Hillegersberg).

Ook de andere bewonersorganisaties in Hillegersberg-Schiebroek, nemen al deel aan het luchtmeetnet. Hiermee trachten we de overheid te benaderen om maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren en onze bewoners meer bewust te maken over de kwaliteit van de lucht om ons heen. Alle bewonersorganisaties in Hillegersberg-Schiebroek hebben een Bewonersinitiatief ingediend bij de Gebiedscommissie. In alle gevallen is dit initiatief toegekend.

Dit succes is mogelijk gemaakt door samenwerking binnen de groep Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek. Hier binnen werken 5 bewonersorganisaties samen. En hierdoor is het mogelijk een luchtmeetnet, te realiseren in heel Hillegersberg-Schiebroek!

Deelnemers:

  • InHillegersberg (Molenlaankwartier en Oud Hillegersberg)
  • Leven-in-Schiebroek (Schiebroek)
  • 110-morgen
  • De BOK (Kleiwegkwartier)
  • Terbregge’s belang (Terbregge)

In totaal worden 30 meetapparaten fijnstof PM 2,5 door Hillegersberg-Schiebroek door de wijk geplaatst. Een extra meetapparaat komt bij een DCMR-meetpunt te staan. Op 16 plekken in het gebied wordt met behulp van Palmesbuisjes iedere 4 weken NO2 gemeten.