Visualisatie A16 Rotterdam

Er is door Rijkswaterstaat (RWS) een visualisatie gemaakt om een beeld te geven van de situatie nu en hoe het er straks met de A16 Rotterdam uit komt te zien. Op zich een mooi geheel, waarbij een paar kanttekeningen op hun plaats zijn. Deze betreffen onder andere het weergeven van hoogten: de 4 meter hoge dijk door het Lage Bergse Bos is nauwelijks waarneembaar: bij molenstomp “Wezelpad” zou de dijk bijvoorbeeld tot aan het dak van de molenstomp moeten reiken! De hogere ligging van de A16, waar deze over de HSL, Randstadrail en N471 gaat en de verhoging van de Ankie Verbeek Ohrlaan, die over de A16 heengaat om aan te sluiten op de N209 zijn nauwelijks waarneembaar.

Het recreaduct tussen Schiebroekse Park en Vlinderstrik lijkt erg smal met alleen een fietspad. Dit recreaduct moet 16 m breed worden en ruimte hebben voor fietsers, wandelaars en kleine dieren en dus ook groen aangekleed worden met struiken en dergelijke. Het nieuwe gemaal langs Bergweg-zuid is helemaal niet ingetekend, zie hieronder.

We gaan ervan uit dat de opmerkingen gemaakt door mensen, die zich al jaren met deze materie bezig houden, verwerkt zullen worden in de kaart.

Praktische tips voor het kijken op de kaart:
– gebied aanklikken, daarna kun je inzoomen.
– gele punt aanklikken en door slepen kun je 360 graden om je heen kijken.

a16rotterdam.nl/tracekaart/default.aspx