Bewoners!HiS & Rotterdam-The Hague Airport (deel 2)

Tijdens de gevoerde discussies kregen we als belangenbehartigers van bewoners ook steeds meer klachten over een toename van de vliegtuigoverlast en dan vooral op plaatsen waar dat voorheen niet of veel minder het geval was. Dat was voor ons aanleiding op zoek te gaan naar de oorzaak van dit nieuwe fenomeen. Om een lang verhaal kort te maken; het klopte en het had alles te maken met de dominante rol van Schiphol. Capaciteitsproblemen daar werden door de Luchtverkeersleiding Nederland ‘afgewenteld’ op de rest van het land, waardoor startende en landende vliegtuigen op Zestienhoven andere aan- en afvliegroutes kregen toegewezen, omdat Schiphol de ‘gewone’ ruimte rondom RTHA claimde. Daar kon de directie van RTHA ook niets aan doen, maar het bleek illustratief voor de complexiteit van het luchtverkeer in ons kleine landje en de discrepantie tussen de belangen van dat luchtverkeer en die van de bewoners in ons gebied.

Met de discussie rond de uitbreiding van Lelystad Airport (ook van Schiphol) werd duidelijk dat die-zelfde door Schiphol geclaimde ruimte voor veel overlast en geluidshinder in een tot dusver nog redelijk rustig en stil deel van Flevoland en omliggende provincies met zich zal brengen. Schiphol zou om zo te zeggen in allerlei rapportages ‘naar zich toe hebben gerekend’ en demissionair staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur moest bekennen dat de kennis op haar ministerie tekort schoot om deze rapportages goed te kunnen beoordelen. Ook kwam ze in botsing met de Tweede Kamer over de lange duur van de noodzakelijke herindeling van het luchtruim, die dus ook voor RTHA consequenties zal hebben. Bewoners in de omgeving van Lelystad wisten aan de hand van eigen berekeningen te melden dat de te verwachten overlast en geluidshinder daar vele malen groter zou worden dan volgens de theoretische modellen die Schiphol hanteerde het geval zou zijn. Uiteraard ontkende Schiphol dat op zijn beurt weer, waarmee de discussies steeds opnieuw in een welles-nietes sfeer ontaardden.

Zo speelt thans nog een door de BTV aangespannen zaak bij de bestuursrechter over het maximale aantal nachtvluchten. De handhavende instantie (de Inspectie Leefomgeving en Transport, ILT) ontkende dat daarvoor moet worden vastgehouden aan een eerder genoemd aantal van 849 nacht-vluchten per jaar en dat alleen de hoeveelheid geluidshinder telt. Geluid dat ’s nachts zwaarder zou worden gewogen dan overdag. Maar als je midden in de nacht wakker wordt van een startend of landend vliegtuig en vervolgens niet meer in slaap kan komen zal het je worst zijn hoe zwaar dat geluid wordt gewogen….

Kortom, er is op dit gebied nog steeds veel, heel veel gaande. Voor- en tegenstanders slaan elkaar met stellingen en standpunten over en weer om de oren, maar zeker dat er iets moet gebeuren aan de ongebreidelde expansiedrift van Schiphol en de noodzakelijke herindeling van het Nederlandse luchtruim. Het gevolg daarvan, namelijk dat de daarmee gepaard gaande overlast maar over de om-wonenden van regionale luchthavens als RTHA wordt uitgestort, is in elk geval een ding waarover geen discussie kan ontstaan.