Uitslag onderzoek betaald parkeren Kleiwegkwartier

De resultaten van het draagvlakonderzoek parkeren in het Kleiwegkwartier zijn recentelijk bekend gemaakt. Nico van Esch, vice-voorzitter van de Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek, heeft hierover op dinsdagavond 18 december een gesprek gevoerd met verschillende bewoners. Het complete onderzoek onderaan dit bericht te downloaden.

Aan het draagvlakonderzoek deden 2125 huishoudens en 135 bedrijven mee. Dat is iets meer dan de helft van het totale aantal huishoudens in de wijk en ongeveer een derde van de bedrijven. Van de deelnemende bewoners ervaart 73 % parkeeroverlast. Bij de bedrijven is dat 54%. De belangrijkste vormen van overlast zijn: het niet kunnen parkeren van de eigen auto, foutparkeren, bouwcontainers op parkeerplekken en vandalisme aan auto’s.

35 % van de deelnemende bewoners geeft aan voorstander te zijn van betaald parkeren; 58 procent is hier tegen. Bij de bedrijven is 27 % voor en 71 % tegen invoering van betaald parkeren. De rapportage is op 19 december besproken met een groep bewoners. In januari stelt de gebiedscommissie van Hillegersberg-Schiebroek op basis van deze resultaten en het gesprek met de bewoners een advies voor de wethouder op. Hierna neemt de wethouder een besluit over het al dan niet invoeren van betaald parkeren in het Kleiwegkwartier.

Resultaten draagvlakonderzoek betaald parkeren in het Kleiwegkwartier: