Keerpunt in aanpak te laag grondwater

Op 6 september heeft een zeer positief overleg plaatsgevonden tussen wethouder Eerdmans en de Samenwerkende Bewonersgroepen Hillegersberg. Diverse buurten in het funderingsrisicogebied Hillegersberg, elk met hun eigen problematiek, hebben ondersteuning van de gemeente bij concreet omschreven projecten gevraagd. Het gaat bijvoorbeeld om actief grondwaterbeheer met aanvoer van oppervlaktewater (eventueel zomers te verhogen met een pomp) in Bloemen- en Gravenbuurt, het vasthouden van grondwater in het gebied van Oud-Hillegersberg en om een aangepaste wijze van onderzoek naar risico’s op paalrot in het Statenlaankwartier. De gemeente heeft haar medewerking toegezegd en de wethouder is bereid om ook flink de portemonnee te trekken.

De inspanningen van de bewoners om het te lage grondwater te verhogen is begonnen met een klein groepje bewoners in Oud-Hillegersberg (commissie grondwater benoemd in 2010 door de toenmalige bewonersorganisatie). Tot voor kort bleef de gemeente vasthouden aan de eigen verantwoordelijkheid van de bewoners onder hun eigen woning (waar ze overduidelijk zelf geen invloed op kunnen hebben). De commissie Bouwen Wonen en Buitenruimte en de wethouder Buitenruimte zien dit inmiddels anders. De stad toont zich nu toch betrokken bij de funderingsproblematiek als gevolg van te lage grondwaterstand. Inmiddels zijn drie groepen (allen onderdeel van de Samenwerkende Bewonersgroepen Hillegersberg) actief en zijn er projectgroepen geformeerd met elk een eigen aanpak ondersteund door deskundige gemeenteambtenaren. Waar mogelijk denkt ook het Hoogheemraadschap creatief mee. De inzet is nu om in 2021 het grondwater in het funderingsrisicogebied Hillegersberg weer op orde te hebben.