Bewoners!HiS & Huis van de Wijk Arcadia

Wat is een Huis van de Wijk? Een Huis van de Wijk is een plek waar bewoners terecht kunnen voor informatie en activiteiten. Huis van de Wijk Arcadia in 110-Morgen is dat geworden omdat voorheen al een project door de Bewonersorganisatie 110-morgen opgestart was onder de naam Huis van de Buurt. Alle huizen van de wijk verschillen van elkaar. Ze worden door diverse partijen gerund. Dat kan zijn een welzijnsorganisatie, maar ook een groep bewoners of zelfs een Bewonersorganisatie.

In het Huis van de Wijk Arcadia doen we het gezamenlijk, samen met welzijnsorganisatie Dock proberen we alles in goede banen te leiden. Dock heeft er zijn kantoor met een heel team. Mensen uit het gebied kunnen met allerlei vragen terecht bv. ondersteuning bij brieven schrijven en taallessen volgen. De Bewonersorganisatie 110-Morgen en Dock ondersteunen en organiseren activiteiten in het Huis van de Wijk. Gezamenlijk wordt de receptie bemand en proberen we op die manier de bewoners van dienst te zijn. Via de receptie kunnen de mensen gebruik maken van de wasmachine en droger, dit omdat er woningen zijn zonder deze faciliteiten.

Als Bewonersorganisatie hebben we de Sjop opgezet, een winkeltje waar mensen terecht kunnen voor kleine boodschappen zoals levensmiddelen. Daarnaast hebben we Plaza Arcadia waar gegeten kan worden, maar ook voor andere doeleinden geschikt is. Je kan er gezellig even een kopje koffie drinken met een stuk appeltaart, of tussen de middag een warme maaltijd of lunch gebruiken. Bij meer belangstelling voor de warme maaltijden zal dat uitgebreid worden naar de avonduren. Op dit moment worden er bingoavonden, diner chantants en muzikale middagen georganiseerd. Voor cliënten van de Pameijer is er op woensdagochtend inmiddels een spelochtend opgezet.

Toekomst gericht willen we nog filmmiddagen en spelletjesmiddagen voortzetten. Natuurlijk zijn bewoners van harte welkom om zelf activiteiten te ontplooien. Zoals op dit moment er op woensdagavond een bridgeclub is, op vrijdagmorgen er yogalessen gegeven worden en op vrijdagmiddag is er zingen voor iedereen.

Inmiddels hebben we als Bewonersorganisatie al twee keer ervoor gezorgd dat de maaltijdvoorziening in stand bleef. Dit kwam in gevaar doordat partijen afhaakten omdat het commercieel gezien niet haalbaar was om activiteiten én een maaltijdvoorziening op deze locatie te verzorgen. Het is ook alleen haalbaar met medewerking van vrijwilligers en dat is de kracht van een organisatie als de Bewonersorganisatie 110-Morgen.Kortom een Huis van de Wijk met veel doeleinden en veel partijen die in het pand aanwezig zijn. Bij deze worden ze nogmaals genoemd: Bewonersorganisatie 110-Morgen, Dock, Pameijer wonen en dagopvang, Profila zorg wonen en dagopvang.

Heeft u een goed idee dan kunnen wij u ondersteunen. U kunt contact opnemen met de Bewonersorganisatie 110-Morgen of rechtstreeks met het Huis van de Wijk. Dit kan op de volgende manieren:

info@bo110morgen.nl
010-418 86 90

of

hvdw-arcadia@outlook.com
010 – 727 11 13