Groene oever Terbregge behouden

Het heeft een aantal jaren geduurd. Maar de groene Rotte is behouden. Dat wil zeggen, het stadsdeelpark aan de Terbregse Rechter Rottekade is gered en is en blijft nu geschikt voor alle dagrecreanten die in een stadsdeelpark willen recreëren. Een ondernemer wilde aan de Terbregse Rechter Rottekade maar liefst 31 aanlegsteigers realiseren. Hierdoor kwam de groene woonomgeving onder druk te staan. Aan de Terbregse Rechter Rottekade is het normaliter zo dat zomers dagrecreanten er gebruik maken van de groene oever, er spelevaren en zwemmen. Bovendien ligt men er ‘s zomers heerlijk in het zonnetje na het zwemmen. Ouders spelen een potje voetbal met hun kinderen en genieten volop. Het ultieme doel van een stadsdeelpark. Zo hoort het te zijn: recreatie voor de gewone man op een zonnige zondagmiddag. Dit werd ernstig bedreigd door de komst van de 31 aanlegsteigers. Hierdoor werd het onmogelijk voor recreanten om op de groene oever van de Terbregse Rechter Rottekade te recreëren. De te verwachten parkeeroverlast en gedoe met afval door maar liefst 31 plezierjachten, zagen bewoners niet zitten.

Het viel er te verwachten dat met 31 plezierjachten, vooral na een tochtje per plezierjacht tenminste één vuilniszak van het plezierjacht af zou komen. Bovendien mag men op een plezierjacht geen vuil water lozen op het oppervlaktewater. Meestal hebben plezierjachten een chemisch toilet aan boord. Dit zou echter betekenen dat er ergens aan de wal een plek zou moeten komen waar men het chemisch toilet kan omspoelen. Te verwachten valt uiteraard dan ook een kraan of watertappunt.

Dit alles bij elkaar is voor bewoners en bewonersorganisatie Terbregge’s Belang reden geweest om alle registers open te trekken en daar waar men maar kon in bezwaar en in beroep te gaan. Ook werd er maximale druk uitgeoefend op de leden van de Gemeenteraad van Rotterdam. Bewoners en de bewonersorganisatie gingen in bezwaar bij de rechtbank op de Kop van Zuid en later bij de Raad van State. Gelukkig besloot de gemeenteraad, unaniem, dat aanlegsteigers aan de Terbregse Rechter Rottekade niet toegestaan zouden moeten worden. De Raad van State gaf de vereniging stedenbouwkundig wijkbehoud gelijk en gaf de gemeente Rotterdam opdracht binnen 20 weken een correctie op het bestemmingsplan te schrijven.

Dit werd door de gemeente Rotterdam niet gehaald en er verscheen een nieuw bestemmingsplan. In het nieuwe bestemmingsplan zijn aanlegsteigers conform de uitspraak van de gemeenteraad nu verboden indien deze er niet waren op het moment van het ontwerp bestemmingsplan. Het is dus nu onmogelijk geworden om aan de Terbregse Rechter Rottekade aanlegsteigers te realiseren. Dit mag een succes worden genoemd van zowel bewoners als de bewonersorganisatie die zich gezamenlijk hebben ingespannen om deze tragedie te voorkomen.

De groene Rotte oevers blijven dus behouden. Dagrecreanten kunnen als vanouds weer gebruik maken van een stadsdeelpark en er zwemmen en recreëren op de groene oever. Last but not least moeten wij de bewoners bedanken voor de goede samenwerking samen met de bewonersorganisatie. Dit is een schoolvoorbeeld van samenwerking en participatie. Samen hebben we de groene oever en het stadsdeelpark in stand houden. De gehele kwestie heeft ongeveer 6 jaar geduurd het was zeker dus een kwestie van een lange adem.