Bewoners!HiS & de Veenput Terbregge

Tot begin jaren ‘50 van de vorige eeuw, lag er achter de kruising van de Ommoordseweg met de Terbregseweg een veenplas genaamd de Veenput, vergelijkbaar met het Zwarte Plasje in Hillegersberg. Een olieverwerkend bedrijf had zoveel gif van afgewerkte produkten, dat daar een stortplaats voor gezocht moest worden. Een bedrijf uit Terbregge wist daar wel een oplossing voor. De stortplaats werd gevonden: de Veenput. Tussen 1948 en 1952 ontstaan, is er zuurteer in een veenplas gestort. Het zuurteer werd afgedekt met een laag puin. Later onderzoek van Rijkswaterstaat in 2016 toonde ook aan dat in de vervuiling ook asbest bleek te zitten. In totaal is er 17.000m³ chemisch afval gestort.

Bewonersorganisatie Terbregge’s Belang heeft al decennia lang geprobeerd de gemeente te overtuigen, dat de vervuiling gesaneerd moet worden. In 1985 publiceerde DCMR een rapport waarin duidelijk werd hoe ernstig de vervuiling was en dat er actie ondernomen moest worden. In 2003 kwam er weer een rapport waarin de vrijkomende stoffen als levensgevaarlijk werden bestempeld. Lichtpunt was dat het gif in een kleiput zou liggen waardoor het zich niet makkelijk kon verspreiden naar de omgeving.

Rijkswaterstaat is de huidige eigenaar van een perceel waar het grootste deel van de Veenput op ligt. Over een deel van het perceel wordt namelijk een deel van de nieuwe A16 Rotterdam (A13-A-16) aangelegd. In de aanloop naar het Tracébesluit heeft Terbregge’s Belang deelgenomen aan de gebiedstafels. Hierin is veelvuldig gewezen op de vervuiling en aangegeven dat deze gesaneerd moest worden. Bij de publicatie van het tracébesluit maakte Rijkswaterstaat ook bekend de vervuiling te saneren. Althans het deel wat op het grondgebied van Rijkswaterstaat ligt. Eigenaren van de andere percelen waar de vervuiling ligt, zou worden aangeboden de vervuiling  op deze gronden ook te laten opruimen. De andere eigenaren waren hier niet in geïnteresseerd. Deze vervuiling blijft dus liggen. De gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek heeft daarop een ongevraagd advies inzake gehele sanering van de Veenput gestuurd aan de wethouder. Download hier het advies. De wethouder heeft nog geen reactie gegeven, waar wij als Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek wel op aandringen.