Gebiedscommissie kiest toch voor invoering betaald parkeren

In de discussie over de invoering van betaald parkeren in het Kleiwegkwartier heeft de Gebiedscommissie van Hillegersberg-Schiebroek zich in de vergadering van dinsdag 23 januari 2018 met zeven tegen vier stemmen uitgesproken voor de invoering van betaald parkeren in het Kleiwegkwartier. Het was het belangrijkste agendapunt van deze vergadering.

Dat was een opvallende uitkomst omdat een uit vier leden bestaande werkgroep van de Commissie een pre-advies had geformuleerd, waarin werd gepleit voor het uitvoeren van een experiment/proef om in de wijk een blauwe parkeerzone in te voeren nabij de zone langs de Ceintuurbaan van de Rotte tot het Rozenlaan-viaduct. Dat om de betaald parkeerontwijkers uit gebied Noord, forenzen en personeel van de RET-remise te weren. (…) ‘Wij zijn ons er van bewust dat het invoeren van blauwe parkeerzones niet past binnen het huidige parkeerbeleid van de gemeente Rotterdam,’ had die werkgroep geformuleerd. En dat was natuurlijk de achilleshiel van dat advies. Die werkgroep bestond uit de leden Fedde Peutz (D66), Jan Pierweijer (BewonersHiS), Henk Kamps (GroenLinks) en Nico van Esch (LeefbaarRotterdam). De eerste drie bleven het oorspronkelijk advies trouw, Nico van Esch switchte van standpunt. Het eerst genoemde drietal kreeg in de vergadering alleen steun van Jaco de Hoog (VVD).

De vergadering vond plaats in een bovenzaal van Lommerrijk en kende een grote publieke belangstelling, er moesten stoelen worden bijgeplaatst. Er hadden zich drie insprekers gemeld. Alle drie: Ton Huiskens, Ria Dorchain en Jan van den Koppel deden een klemmend beroep op de Gebiedscommissie toch voor de invoering van betaald parkeren te kiezen. Huiskens en Van den Koppel zijn bewoners van het Statenlaankwartier, Ria Dorchain sprak voor het gebied rond de Kootsekade. Zoals bekend had het draagvlakonderzoek opgeleverd, dat 35 procent van de bewoners voor de invoering van betaald parkeren was, zeven procent geen mening had en 58 procent tegen was.

De soms felle discussie in de Gebiedscommissie concentreerde zich op de vraag of deze verhouding voor de leden van de Gebiedscommissie richtinggevend zou moeten zijn bij het bepalen van de keuze. Met andere woorden, wie met zijn stem het best aansloot bij de mening van de bewoners. Voorafgaand aan de stemming had ieder lid van de Gebiedscommissie zich uitgesproken, zodat de uiteindelijke stemverhouding geen verrassing was. Twee leden waren afwezig, Ton van Eijsden (BewonersHiS) wegens vakantie en Laura van der Sluis (D66) wegens ziekte.

In het op 31 januari verstuurde advies aan de wethouder pleit de gebiedscommissie nu voor invoering van betaald parkeren op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 23.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur. Ook vraagt men om een aantal mogelijke maatregelen om de bestaande parkeercapaciteit in het Kleiwegkwartier uit te breiden. Het laatste woord bij de invoering van betaald parkeren heeft het College van B&W, dat neemt uiteindelijk de beslissing of er in het Kleiwegkwartier wel of niet betaald parkeren wordt ingevoerd. De inmiddels opgestapte Wethouder Pex Langenberg heeft de portefeuille Verkeer en Vervoer. Hij zou nu de knoop moeten doorhakken.