Buurtbijeenkomst A16 Rotterdam Bergweg Zuid/Grindweg

Op 5 november kwamen bewoners rond de tunnelmond Bergweg zuid/Grindweg bij elkaar om bij te praten met RWS over de A16 Rotterdam. Ook de Groene Boog, de bedrijven die samen de weg aan gaan leggen, was vertegenwoordigd. We begonnen met een terugblik: er gaat nog wel eens wat fout, maar door goede communicatie zou dat sneller te herstellen zijn. Voor deze groep komt Judith van Oers als omgevingsmanager vanuit de Groene Boog vanaf ongeveer februari 19 als aanspreekpunt. Tijdspad:

  • tot eind van het jaar kan er geregeld verkeershinder optreden op de Bergweg Zuid in het kader van de leidingen verleggen
  • tot half januari is de Wildersekade afgesloten ook vanwege leidingen trekken
  • rond februari wordt het traject overgedragen aan de Groene Boog
  • rond okt 2019 komt de tijdelijke bouwweg met kunstwerken
  • eind zomer 2020 start de tunnelbouw

Het is de bedoeling dat er een belevingscentrum komt in het Lage Bergse Bos (LBB), waar men een beeld kan krijgen hoe het gaat worden en digitaal 3D kan meekijken. De energie neutrale snelweg kan men bereiken door energie besparing (bv gelijkstroom) en energie opwekking (zonnepanelen). Verdere info hierover: energieneutraletunnel.nl.

Tijdens de bouw zou de hinder beperkt moeten worden door een vrij liggende bouwweg en door trillings- en geluidsarm te bouwen. De tijdelijke vrij liggende bouwweg komt vanuit Hillegersberg-Schiebroek gezien ten westen en ten noorden van het tracé.

Toegangspoorten komen bij de A13/ Vliegveldweg en bij het Terbregseplein. Bouwverkeer rijdt dus niet over de N209, AVOlaan, Grindweg, Molenlaan enz. Dit is voor het gewone verkeer een groot pluspunt. Nadeel is dat er een tijdelijke brug over de Bergweg Zuid komt met daarmee gepaard gaande geluid- en stof overlast. Er worden ook tijdelijke schermen geplaatst om dit tegen te gaan. (Met het LuchtmeetnetHiS kunnen we checken of e.e.a. niet de spuigaten uitloopt!).

De bomenkap in het LBB start in feb 2019 gefaseerd teneinde vliegroutes van diverse vleermuissoorten mogelijk te houden. Er is op gewezen dat er door essentaksterfte al grootschalig gekapt gaat worden in het bos naast het A16 tracé: eerste jaren blijft er meer een park over. Bomen kap wordt gecoördineerd met Recreatieschap Rottemeren/Staatsbosbeheer. De Bouwmethode van de tunnel is zodanig dat het grondwaterpeil zo min mogelijk beïnvloedt wordt.