Verslag Bewoners!HiS overleg 14 november 2018

Mededelingen

 1. Publicatievraag Vrije school Park Zestienhoven: gepubliceerd door LiS en 110Morgen

 2. Ontbreken hoogtebeperking Philips Willembrug: melden via Buitenbeterapp

 3. Onderhoud kunstwerk viaduct Terbregge: gesprek is aangevraagd

 4. Buurtbijeenkomst A16

  1. Bergweg Zuid/Grindweg, belangrijk voor bewoners: er komt geen blokkering wegennet door het bouwverkeer, bouwweg ligt vrij

  2. Ook Terbregge heeft bijeenkomst gehad, de gemeente heeft daar gesproken over inrichting Terbregse veld. Gemeente komt voor einde jaar terug bij bewoners met resultaten onderzoek. Volgend jaar startnotitie hierover. Struikelblok: fietspad pal tegen erf bewoners

 5. Meijersplein parkeeroverlast: LiS heeft resultaten peiling: meerderheid heeft geen overlast en is tegen betaald parkeren

 6. Kruising Abeelweg/Rosemondweg wordt nu veiliger gemaakt

Bewonersorganisaties

 1. Subsidie bewonersorganisaties zijn -of moeten nog worden- aangevraagd. Duidelijk aangeven wat voor Maatschappelijke Ontwikkeling is en wat voor de Gebiedscommissie

 2. 15 november is de jaarlijkse vergadering van bo 110Morgen

Bewoners!HiS

 1. Concept convenant Bewoners!HIS wordt aangenomen. Het convenant is niet helemaal “voor de sier” met name voor het geval dat aansprakelijkstellingen plaatsvinden.

Van de Gebiedscommissie

 1. Bewoners Adrianalaan gaan inspreken over overlast door het bedrijventerrein;

 2. de historische verkenning Schiebroek wordt gepresenteerd;

 3. de begroting subsidie Schiebroek; de werkgroep bewonersinitiatieven zal deze een half uur voor de vergadering nakijken;

 4. terugkoppeling werkgroepen fysiek en bewonersinitiatieven;

 5. Toelichting op de overlast Meidoornweide;

 6. Aankondiging bezoek College B&W 30 november in Arcadia om info te krijgen over H’berg

 7. De vergaderdata voor 2019 zijn vastgesteld. Alle vergaderingen zullen plaatsvinden in het gebiedskantoor.

Naar de Gebiedscommissie

 1. Bert Wagemans heeft de gebiedscommissie uitgenodigd op 26 november as. voor een boekpresentatie, dan tevens de jaarvergadering van Terbregge in gebouw van de speeltuinvereniging Terbregge

Wat verder ter tafel komt