BUURTBIJEENKOMST RIJKSWEG A16

Marijke van Seventer – Leven in Schiebroek (LiS)

Nog even en het is 2019 en dan wordt definitief gestart met de A16 Rotterdam. De aanleg van deze weg, bij velen nog bekend als A13/16, heeft heel wat in beroering gebracht. De weg die in een boog loopt van het Terbregseplein naar het Kleinpolderplein gaat aan deze kant van de Rotte dwars door het Bergse Bos, vlak langs de Grindweg en de nieuwbouw 110 Morgen om (deels) over het tracé van de Doenkade uit te komen op de A13. Aan de andere kant van de Rotte gaat de weg door het Terbregseveld, een gebied dat zo druk bebouwd is dat hier en daar voor het tracé zelfs stukken achtertuin worden onteigend. Rijkswaterstaat (RWS) beseft dat dit heel ingrijpend is en heeft daarom, nadat dit jaar het definitieve besluit tot aanleg genomen was, een aantal buurtbijeenkomsten georganiseerd over verschillende delen van de weg. Zo worden voor Schiebroek bijeenkomsten georganiseerd die gaan over het gedeelte vanaf de Ankie Verbeek-Ohrlaan (AVOlaan) tot aan het kruispunt met de N471, ruwweg tot aan het viaduct langs het vliegveld.

Opschuiven

In de eerste van deze bijeenkomsten werd vooral verteld over het voorbereidend werk rondom de weg zoals elektriciteitskabels, waterleidingen en de aanleg van een nieuw pompstation bij de Grindweg. Allemaal zaken die op zich interessant zijn, maar niet met direct merkbaar gevolg voor de omwonenden. Dat gold echter niet voor de verplaatsing van de volkstuinen uit de hoek Doenkade/AVOlaan. Die werden “opgeschoven” in de richting van de nieuwbouw 110 Morgen. In de praktijk betekende dat voor de volkstuinders dat zij helemaal opnieuw hun tuin moesten aanleggen. En dat terwijl een groot deel van hen al een keer eerder had moeten verhuizen voor aanleg van de wijk Nieuw Terbregge. Zowel de gemeente als RWS hebben hier vele uren overleg aan besteed, al dan niet uit goede wil…

Communicatie

Met name RWS heeft zich tot dusverre van een goede kant laten zien wat voorlichting betreft. Er is een speciale website: www.a16rotterdam.nl met gedetailleerde kaarten en overzichten, en er worden buurtbijeenkomsten georganiseerd om informatie te geven en vragen te beantwoorden. Op 28 november was er weer zo’n bijeenkomst voor Schiebroek, een beetje bijzondere bijeenkomst, want de aannemer zou zich komen voorstellen. Alleen al de aankondiging hiervan leverde meer belangstellenden op dan RWS had gedacht. Reden om de bijeenkomst niet in het voormalig deelgemeentekantoor, maar in het clubhuis van Hockeyclub Rotterdam te beleggen. Per slot staat die club straks pal achter de weg. Helaas regende het op de betreffende avond hard zodat zicht vanuit het clubhuis op het toekomstig tracé niet mogelijk was, maar op de op het scherm geprojecteerde kaarten kon steeds aangewezen worden waar de hockeyclub lag en dat hielp! 

Zandwallen

Op die kaarten was een wirwar te zien van lijnen, van op- en afritten bij de AVOlaan, de A16 zelf, de ontsluitingsweg bedrijventerrein, fietspaden en rotondes. En niet te vergeten de bouwweg waarlangs het materieel voor de wegaanleg aangevoerd gaat worden. Te beginnen met een gigantisch zandbed om de grond voor het tracé te laten inklinken. Een van de eerste dingen die de omwonenden dan ook van de bouw gaan merken zijn hoge wallen van zand. Maar die zakken dus in, zei de aannemer, het wordt zo hoog niet! 

Foto: Rijkswaterstaat

De aannemer presenteerde zich voor dit project onder de naam “De Groene Boog”, een combinatie van drie bedrijven. De boog als naam vanwege de gebogen vorm van de weg en groen omdat de weg zo ecologisch mogelijk dient te worden aangelegd. Daarvoor heeft de aannemer zelfs een eigen ecoloog in dienst. Dat is nodig; de aanleg van de weg gaat anders ten koste van veel groen. Taak voor de ecoloog om te zorgen dat zo min mogelijk groen verdwijnt en dat er zo min mogelijk schade wordt toegebracht aan de groenomgeving. Zo wordt er op toegezien dat bomen zoveel als mogelijk is, niet gekapt maar verplaatst worden en komt er, waar wel gekapt moet worden, vervangend groen in de omgeving. Ook ziet de ecoloog erop toe dat het zand en de aarde die worden aangevoerd schoon zijn en niet bijvoorbeeld voorzien van zaden van de Japanse duizendknoop, een exoot die al op veel plaatsen al woekerend de natuurlijke begroeiing verdringt. 

Technisch hoogstandje

Dat de aannemer een ecoloog in dienst heeft is een van de redenen waarom deze combinatie is uitgezocht voor de wegaanleg. Maar daarnaast telde mee dat de aannemer bereid was een bouwweg aan te leggen met de garantie dat er geen bouwverkeer door de woonwijk komt, dus ook niet over de Abeelweg en de Adrianalaan. Over de hele linie zal de weg zo energiezuinig mogelijk worden aangelegd, bijvoorbeeld met zonnepanelen voor de verlichting van weg en tunnel en een informatiecentrum waar uitgebreid kan worden bekeken en gesproken over alles rondom de aanleg van de weg. Er komen zelfs lespakketten voor scholen. Want de aanleg van deze weg is een technisch hoogstandje. Er moeten immers heel veel dingen op elkaar aansluiten en al die tijd moet het verkeer dat gewoonlijk over N209 en Doenkade gaat gewoon door kunnen gaan. Op de toelichting van de aannemer hoe dit gedaan zal worden werd vanuit het publiek opgemerkt “U heeft het echt tot op de millimeter uitgewerkt”. Een waarderend woord dat, zoals het er nu uitziet, wel op zijn plaats is.

En nu de gemeente nog…

Na de uitleg over alles rondom de inrichting van de weg door RWS was men toch ook wel nieuwsgierig naar de herinrichting door de gemeente van het Schiebroekse Park. Daar gaat weliswaar geen meter vanaf, maar met een aarden wal ervoor, een ontsluitingsweg voor het bedrijventerrein erlangs en een aantal nieuwe fietspaden verandert er toch het een en ander. Hoe staat het bijvoorbeeld met de Vensterbank van Schiebroek, waar gaan de reuzenpotten naar toe? Op die vraag bleef het eerst stil maar ten slotte kwam de aanwezige gemeenteambtenaar toch aan de perstafel fluisteren dat men met het inrichtingsplan voor het park wachtte tot de aannemer precies had uitgetekend hoe het tracé van de weg zou lopen. Een wat vreemde opmerking na alle kaarten en tekeningen die De Groene Boog had laten zien. Zou je een principeplan op kunnen maken denkt de leek dan. Maar kennelijk loopt de gemeente er graag nog even met een boogje om heen.