Verslag overleg 12 december 2018

Mededelingen & ingekomen stukken

 • Het voornemen over wat te doen na sloop pand Linker Rottekade (brugwachtershuisje): de stad wenst een gebouw te plaatsen, de gebiedscommissie  heeft geadviseerd er een verkeersplein neer te leggen om de situatie ter plaatse overzichtelijker te maken.
 • Ter kennisgeving het laatste bericht over RTHA (Zestienhoven): er is geen geschikte uitplaatsingsmogelijkheid voor de heli’s gevonden, die blijven op de luchthaven. Hierdoor momenteel een groeistop voor RTHA.
 • Er is een mail over een bespreking bij Welstand over projecten a. Wilgenplaslaan/Teldersweg: St. Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR) gaat daar een flat ouderenhuisvesting bouwen met daarin geïntegreerd een kerkgebouw; b. er komt nieuwbouw voor de Hoekstee op de kop Peppelweg/Meidoornsingel en c. nieuwbouw hoek Wilgenplaslaan/Meidoornsingel: na sloop Verrijzeniskerk komt er een revalidatiecomplex van Aafje met daaraan gekoppeld een kerkgebouw. In het complex Aafje moet ook het Huis van de Wijk gehuisvest worden, maar dat bleek bij navraag bij gebiedsmanager Schiebroek bij deze nog niet bekend te zijn.

Van en voor de bewonersorganisaties

 • Er is een  initiatief van RoMeO om 50 jaar tramlijn (2)5 te vieren. Dit zal op 26 januari plaatsvinden.
 • Het rapport van LiS (Leven in Schiebroek)  met uitslag van de peiling wel/niet betaald parkeren omgeving Meijersplein gaat naar de gebiedscommissie. Uitslag peiling: minder dan 50% ervaart parkeeroverlast en er is geen draagvlak voor betaald parkeren. Er is daar wel een fietsprobleem, LiS overlegt met Biesieklette over een bewaakte gratis fietsenstalling ter plaatse. Er wordt momenteel gewerkt aan een plan van aanpak om te presenteren aan de gemeente.
 • LiS werkt aan een wijkavond over bouwontwikkelingen in Schiebroek.
 • Stand van zaken parkeren Kleiweg: er komt een aanvullende adviesaanvraag van de wethouder, dit komt waarschijnlijk in januari in de commissie

Van de gebiedscommissie    

 • Er wordt advies gevraagd over een nieuw inrichtingsplan Burg. l.f. de Montignylaan. Er komen insprekers.
 • Initiatieven ter beoordeling over een kerstshow in Schiehoven en Winterfest
 • Een brief van een bewoner over geluidsoverlast bedrijventerrein Schiebroek
 • Er komt een terugkoppeling van het gesprek van de werkgroep fysiek met de wethouder over de Bergse Dorpsstraat

Naar de gebiedscommissie

 • LiS heeft zorgen over de vertraging in het plan van aanpak Schiebroek Zuid betr. het punt wonen. Indien in januari nog geen duidelijkheid is wil LiS  de gebiedscommissie en de wethouder hierover berichten.