Kruispunt Kleiweg/Uitweg/Rozenlaan en deel Ringdijk op de schop !

Het Kleiwegkwartier staat aan de vooravond van ingrijpende werkzaamheden op het kruispunt Kleiweg/Uitweg/Rozenlaan en het verlengde van de Uitweg, de Ringdijk. De werkzaamheden beginnen in augustus van dit jaar en duren tot en met februari 2021 (!). Dat wil zeggen anderhalf jaar. Het werk is in vijf fasen onderverdeeld, daarover verderop meer.

Bron artikel en foto: krant Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier

De werkzaamheden hebben een lange voorgeschiedenis. In 2013 schreef deze Buurtkrant al regelmatig over dit kruispunt, het enige in het Kleiwegkwartier met verkeerslichten. Aanleiding was dat de toen nog bestaande deelgemeente had beloofd de verkeersveiligheid te verbeteren. Vooral fietsers op de Kleiweg in westelijke richting moeten halsbrekende toeren uithalen, omdat er bij de stoplichten voor de Schiebroekse Apotheek geen opstelstrook is voor hen. Na de opheffing van de deelgemeente in maart 2014, leken ook alle plannen van de deelgemeente in het niets te zijn verdwenen. In het eerste nummer van de jaargang 2017 kondigde deze Buurtkrant dan ook aan dat de plannen waren verschoven naar 2019. Nu is het dan zover. 

Laten we eerst even nader omschrijven om welk gebied het gaat. Het gaat om de Kleiweg tussen de Topaasstraat/ Begoniastraat en de Elisabethlaan. Verder het stukje Rozenlaan tot aan de Margrietstraat, de gehele Uitweg en de Ringdijk tot aan de T-kruising met de Melanchtonweg en de verkeerslichten. Wat gaat er allemaal worden gedaan? Globaal gesproken vallen de werkzaamheden in twee onderdelen uiteen. In de eerste plaats het werk aan het kruispunt en in de tweede plaats het werk aan de Ringdijk. Het gaat dan om het gedeelte tussen de Uitweg en de Melanchtonweg. Dat heeft nu een breedte van negen meter, een breedte die dateert uit de tijd, dat er nog fietsverkeer daar was. Inmiddels gebruiken de fietsers in beide richtingen het ruime losliggende fietspad. De breedte van dat stukje Ringdijk gaat naar zeven meter en de klinkerbestrating wordt vervangen door asfalt. 

Terug naar het kruispunt. We verdelen het onder in het bovengrondse deel en het ondergrondse. Wat gaat er bovengronds gebeuren? De tramrails is versleten en wordt vervangen. Ook het asfalt vertoont veel gebreken en wordt gelijk mee opgeknapt. De tram- en bushaltes worden gecombineerd op de plaats van de huidige bushaltes. Vanaf 2020 geldt er een wettelijke verplichting om alle bus- en tramhaltes gelijkvloers aan te leggen. De tramhalte bij de Schiebroekse apotheek kan daardoor komen te vervallen, waardoor er ruimte komt op het kruispunt. De positie van de fietsers wordt verbeterd. Op dit moment stoppen aan beide zijden de fietsstroken op de Kleiweg voor het kruispunt. In de nieuwe situatie worden ze doorgetrokken over het kruispunt en krijgen ze zo een aansluiting met de fietspaden op de Uitweg en de Rozenlaan. Op de Kleiweg nabij de schoenmakerij heeft dat tot gevolg, dat het rechtdoorgaande autoverkeer zich moet opstellen op de tramrails. Het verkeersbord, dat autobus lijndiensten linksaf mogen slaan komt te vervallen. Voor de RET-bussen zorgde dat voor verwarring, omdat uitrukkende autobussen geen lijndiensten zijn. 

Dan de regeling van de verkeerslichten. Er komen drie fasen. In de eerste fase kan het verkeer van de Uitweg linksaf slaan de Kleiweg op, kan het verkeer van de Rozenlaan linksaf de Kleiweg op en – dat is nieuw – kan het verkeer op de Kleiweg voor de deur van de apotheek rechtsaf de Uitweg op. Daar komt een aparte opstelstrook voor het rechtsafslaande verkeer. De andere opstelstrook is voor doorgaand en linksafslaand verkeer. De tweede fase bedient het rechtdoorgaande fiets- en autoverkeer op de Rozenlaan en de Uitweg. En de derde fase is voor het rechtdoorgaande fiets- en autoverkeer op de Kleiweg. Voor de apotheek komt er een aparte opstelstrook voor fietsers. 

Een andere wijziging aan het kruispunt is, dat het trottoir op de Kleiweg tussen de schoenmakerij op de hoek met de Begoniastraat en de Rozenlaan dezelfde breedte gaat krijgen. Nu wordt dat trottoir richting Rozenlaan smaller. 

Een ander belangrijke verandering is dat aan beide kanten op de Kleiweg de tramrails ook gaat gelden als opstelbaan voor het rechtdoorgaande autoverkeer. 

Over naar het ondergrondse deel. De riolering op het kruispunt wordt vervangen en er komt een zogenaamde drainage-infiltratieleiding, die wordt aangesloten op het oppervlaktewater van de Erasmussingel. Ook worden kabels en leidingen vernieuwd. Maar de details van die werkzaamheden zijn nog niet bekend. 

Zoals eerder beschreven kent het werk vijf fasen. Om maar met de deur in huis te vallen, de tram rijdt niet in de eerste en tweede fase. De eerste fase duurt zes weken, de tweede zes en een halve maand. Dus van augustus 2019 tot en met maart 2020 rijdt er geen tram op de Kleiweg. Lijn 8 krijgt een tijdelijk eindpunt aan de Molenlaan, reizigers voor lijn 8 moeten dus naar de halte op de Straatweg lopen of de metro of tram 25 op de Melanchtonweg nemen. 

Gedurende het werk aan de Kleiweg, dat zijn de fasen één, twee en drie geldt er éénrichtingsverkeer (!) op de Kleiweg nabij het Bergpolderplein. Het gaat om de periode augustus 2019 tot en met augustus 2020. Gedurende deze hele periode is er alleen éénrichtingsverkeer mogelijk vanaf de kant van de Straatweg. In de eerste en derde fase is de Rozenlaan afgesloten, dat wil dus zeggen in augustus en september 2019 en van april tot en met augustus 2020. In de tweede fase van medio september tot en met maart 2020 is de Uitweg afgesloten. 

En om het nog even volledig te maken: in de eerste en derde fase is de zuidelijke rijbaan van de Kleiweg afgesloten. Wat is de zuidelijke rijbaan? Dat is de rijbaan die vlak langs het transformatorhuisje op het Bergpolderplein loopt. In de tweede fase is de noordelijke rijbaan afgesloten. 

Bij de start van de derde fase met een looptijd van vijf maanden en duurt van april tot en met augustus 2020 worden tijdelijke haltes aangebracht. Nadat het werk op het kruispunt is afgerond komt in fase 4 de Uitweg aan de beurt, die wordt half-om-half afgesloten. Fase 4 loopt van september tot en met november 2020. En tijdens fase 5, de laatste fase, die loopt van december 2020 tot en met februari 2021 wordt de Ringdijk onder handen genomen. Het Shell-benzinestation blijft zowel in de fase 4 als in de fase 5 altijd bereikbaar. 

Chris Mast 

Ondernemers verontrust over lange duur werkzaamheden 

De Ondernemersvereniging van het Kleiwegkwartier ziet de bui al hangen. Voorzitter Angelique de Wolf ziet de noodzaak van de werkzaamheden in, maar is verontrust over twee aspecten. Het eerste is de onduidelijkheid over de bevoorrading van de winkels tijdens de werkzaamheden en het tweede aspect is de lange duur. Als het aan haar ligt, dan zou het werk wel wat sneller mogen. 

Rioolvernieuwing de vierde van vijf 

De rioolvernieuwing en het leggen van een drainage/infiltratieleiding op het kruispunt is in het Kleiwegkwartier het vierde project. Gestart werd in 2015 met de Bloemenbuurt Oost, daarna kwam in 2016 de Bloemenbuurt West aan de beurt, vervolgens begin 2017 de Rozenlaan zelf en nu dus het kruispunt en de Uitweg. 

Er komt ook nog een fase 5 en dat is de vernieuwing van de riolering in het Statenlaankwartier. Logischerwijs kan dat project niet starten voordat dit project is afgerond en dat is volgens de planning februari 2021. Evenwel in alle documentatie is aangegeven, dat omdat de details van de aanleg van de kabels en leidingen nog niet bekend is, er ten aanzien van de planning een voorbehoud moet worden gemaakt.