Locatie voormalig Burgwachtershuisje

Redacteur: Bert Wagemans van Ver. Terbregge’s Belang 

Bomen gekapt bij voormalig brugwachtershuisje  !!!

Ineens constateerden wij, Terbregge’s Belang, dat de bomen achter het voormalige huisje van de brugwachter werden gekapt. Er was een aanvraag omgevingsvergunning gedaan door de gemeente Rotterdam. Waarin stond dat de bodem zal worden gesaneerd. Uiteraard gaan wij dan op onderzoek uit. Ook is er sprake van het herplanten van vijf bomen.

Vervuilde grond

Natuurlijk willen wij worden overtuigd van de noodzaak tot sanering van de grond. Dan komt het goede contact met ambtenaren om de hoek kijken en na enige weken werd ons het saneringsrapport toegezonden. De grond blijkt vanuit het verleden vervuild met zware metalen, koper, lood, zink en PAK’S*. Voldoende om te spreken van een noodzaak tot sanering. Het rapport is duidelijk en eenduidig. Er is geen sprake van risico’s voor de bewoners in de omgeving, de grond wordt voor een deel uitgegraven en afgevoerd. Tevens wordt er een leeflaag van één meter aangebracht zodat het in de toekomst het wel heel gek moet gaan om de vervuiling risico’s op laten te leveren. Men moet wel heel diep graven om in contact te komen met minimale hoeveelheden vervuilde grond. Bovendien, indien men er van eet kan het geen kwaad. Het is niet aan te raden om bij een dergelijke vervuiling bijvoorbeeld een moestuin aan te leggen. Echter op de leeflaag kan dit absoluut. En zonder risico.

* PAK’S  Wat zijn dat? Paks zijn een groep van honderden organische stoffen opgebouwd uit twee of meer benzeenringen, welke vooral in de belangstelling staan vanwege de daaraan toegedichte carcinogene eigenschappen. Paks ontstaan bij onvolledige verbranding of verkoling van diverse koolstof bevattende materialen. Daartoe behoren onder andere fossiele brandstoffen. Bron: wikipedia

Lag er voorheen een olietank?

Voor de komst van aardgas was het vroeger volkomen gebruikelijk, dat een woning verwarmd werd door middel van zogenaamde “oliestook”. In de tuin bevond zich dan vaak een olietank. Historisch onderzoek heeft opgeleverd dat ter plekke een tank van circa 5000 liter aanwezig is geweest. De PAK’S kunnen heel goed afkomstig zijn van de voormalige tank met olie. Het is nu wachten op het moment dat de grond deels wordt afgegraven en word aangevuld met schone grond een zogenaamde leeflaag. Verwacht wordt dat dit begin april 2019 zal gaan gebeuren. Terbregge is dan weer een stukje schoner en dat is een goede zaak. Wellicht kan de toekomstige woning wel iets naar achteren worden verplaatst. Er kan dan een betere opstelruimte voor het verkeer komen. Wellicht kan ook een breder trottoir worden aangelegd. Het is immers de route naar de huisartsenpost