Uniek samenwerkingsverband Bewoners! HiS

Het is niet nieuw dat de vijf bewonersorganisaties in Hillegersberg-Schiebroek met elkaar samenwerken. 

In 2014 sloegen de bewonersorganisaties en een aantal betrokken wijkbewoners de handen ineen in Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek: kortweg Bewoners! HiS en deden mee aan de verkiezingen voor de gebiedscommissie. Het resultaat: twee zetels!

Vanaf die tijd overleggen maandelijks de bewonersorganisaties in het Bewoners! HiS-overleg over zaken die in de verschillende wijken spelen. Men adviseert elkaar en er wordt geleerd van ervaringen van de andere wijken en bewonersorganisaties. De agenda van de aanstaande gebiedscommissie wordt doorgenomen. Indien noodzakelijk worden onderwerpen ingebracht in de gebiedscommissie en eventuele ongevraagde adviezen voorgelegd aan de gebiedscommissie. 

De bewonersorganisaties en Bewoners! HiS koppelen terug naar de bewoners en informeren hen over een diversiteit aan onderwerpen middels informatiebijeenkomsten/wijkavonden, via hun magazine/buurtkrant, via websites, facebook- en twitterpagina’s. 

Verkiezingen 2018 

2018 was een prachtig jaar. Bewoners! HiS behaalde, met een lijst van kandidaten uit alle gebieden, bij de verkiezingen van maart 2018 een klinkende overwinning van drie zetels in de gebiedscommissie. Deze drie zetels betekenen een, onafhankelijk van politieke partijen, duidelijke stem in de gebiedscommissie aangestuurd door wat er bij bewoners én ondernemers speelt zoals veiligheid, verkeer, leefomgeving of openbare ruimte. Een duidelijke stem die aandacht blijft vragen voor problemen op buurtniveau. 

Na de hectiek van de verkiezingen was bij Bewoners! HiS de behoefte om nog eens extra stil te staan bij de unieke samenwerking, het vertrouwen van bewoners en de rollen, functies, taken en onderwerpen van de bewonersorganisaties en Bewoners! HiS . 

Samenwerking bekrachtigd!

Op 28 februari 2019 hebben de bewonersorganisaties en betrokken wijkbewoners de samenwerking in Bewoners! HiS bekrachtigd door het ondertekenen van een convenant. Hiermee wordt de samenwerking gedurende de afgelopen periode én toekomst extra onderstreept. Verwacht wordt dat voor bewoners nog veel goede zaken kunnen worden gedaan. Met de samenwerking bevestigen de vijf bewonersorganisaties hun voornemen, om ook in de komende jaren hard te werken aan de bewonersvertegenwoordiging.

In de afgelopen jaren hebben de vijf bewonersorganisaties door hun vertegenwoordiging in de gebiedscommissie al veel goeds bereikt in Hillegersberg-Schiebroek. Er zijn diverse voorstellen gedaan en ongevraagde adviezen uitgebracht. Deze lijn zal worden voortgezet in de nabije toekomst. Het samenwerkingsverband bestaat uit:

  • Samenwerkende Bewonersorganisaties Leven in Schiebroek 
  • Bewonersorganisatie 110-Morgen
  • Stichting Bewoners Organisatie Kleiwegkwartier
  • Bewonersorganisatie Vereniging Terbregge’s Belang 
  • Community InHillegersberg;
  • Bij het samenwerkingsverband betrokken wijkbewoners