Wijkprofiel Hillegersberg-Schiebroek

Hoe veilig voelt u zich in uw wijk? Hoe gaan de bewoners er met elkaar om? En zijn er voldoende winkels en andere voorzieningen in uw wijk? De gemeente heeft deze vragen recentelijk via een brief voorgelegd aan 72.000 Rotterdammers. 

De resultaten van het onderzoek zijn straks terug te zien in het zogenoemde Wijkprofiel. Met dat middel krijgt de gemeente beter zicht op hoe de 14 gebieden en 71 wijken ervoor staan. Projectleider Wim van der Zanden van de gemeente: ‘Om daar een goed beeld van te krijgen is het belangrijk dat veel Rotterdammers hun mening geven. We combineren deze uitkomsten met objectieve feiten en cijfers, zoals meldingen van misdrijven bij de politie en de bevolkingssamenstelling van de wijk. Met al deze gegevens weten we beter welke punten voor verbetering vatbaar zijn.’

Foto: Bewoners! HiS

Het onderzoek vindt elke twee jaar plaats. De stadsgenoten die hiervoor een uitnodiging hebben gekregen, zijn geselecteerd op basis van een steekproef uit het Bevolkingsregister. Deelnemers kunnen hun meningen op drie manieren geven: per internet, schriftelijk of telefonisch. Na de zomer wordt deel twee van de enquête uitgevoerd onder een andere groep Rotterdammers. Dan gaat het om 48.000 personen.

Begin volgend jaar is duidelijk wat het onderzoek heeft opgeleverd. Gemeente, gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités gebruiken de resultaten voor hun gebiedsplannen en wijkagenda’s. 

Bron: gemeente Rotterdam

Mocht u een uitnodiging hebben gekregen om mee te doen aan het onderzoek, dan bevelen wij, Bewoners! HiS, deze van harte bij u aan. De informatie kan behalve de gemeente Rotterdam ook ons én de gebiedscommissie helpen om nog beter in te spelen op de vragen en behoeften van bewoners en ondernemers.