INFORMATIEAVOND SCHIEBROEK

Redactie: Marijke van Seventer (Leven in Schiebroek (LiS))

Dinsdag 7 mei a.s is het zo ver: bewonersorganisatie Leven in Schiebroek houdt een informatieavond over bouw- en verkeersplannen voor Schiebroek. Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom bij De BUURVROUW in gebouw De Castagnet, Larikslaan 200 om u te laten informeren over de wijkplannen rondom stenen en asfalt. 

Bron: Leven in Schiebroek (LiS)

Bouw- en verkeersplannen 

Op die avond zullen mensen van Stadsontwikkeling, Leven in Schiebroek en de Planologische Werkgroep Schiebroek u bijpraten over de plannen, zoals het nieuwe bestemmingsplan, de concept Gebiedsvisie 2019 – 2030. Let wel: dit is een visie (dus geen concreet plan) over hoe de komende jaren, naar het idee van de gemeente, Schiebroek er uit moet gaan zien. De Planologische Werkgroep Schiebroek vertelt wat er al aan concrete (bouw) plannen is en Leven in Schiebroek/Bewoners!His zal een toelichting geven op wat dit betekent voor het verkeer in en om de wijk. 

Tijdens deze informatieavond zullen er medewerkers van de corporaties Havensteder en Vestia aanwezig zijn, zodat u ook aan hen vragen kunt stellen. Datzelfde geldt voor de leden van de Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek. Voor hen is het uitermate belangrijk om te horen hoe u over de plannen denkt. Vanzelfsprekend krijgt u alle gelegenheid om vragen te stellen over deze plannen. 

De informatieavond wordt in goede banen geleid door Jean Paul Andela. Jean Paul Andela heeft een ruime ervaring in het leiden van dit soort bijeenkomsten en is tevens goed op de hoogte van de ontwikkelingen in Schiebroek. 

Wilt u weten wat er de komende jaren in uw directe woonomgeving staat te gebeuren, laat u dan informeren. Kom op 7 mei a.s. om 20.00 uur naar DE BUURVROUW. De koffie/thee staat klaar. 

PROGRAMMA INFORMATIEAVOND SCHIEBROEK 7 MEI 2019

19.45 uur Zaal open, inloop

20.15 uur Welkomstwoord door Jean Paul Andela, gespreksleider 

Aansluitend:
• Inleiding over: Concept gebiedsvisie Schiebroek door Stiene Pilon, dienst Stadsontwikkeling 

• Bestemmingsplan en bouwplaatsen in Schiebroek door Marijke van Seventer (Planologische Werkgroep Schiebroek)

• Verkeersknopen in de wijk door Ton van Eijsden (LiS/Bewoners!HiS) 

• Gelegenheid tot vragenstellen

22.00 uur Sluiting