Gebiedsvisie Schiebroek 2030

De concept-gebiedsvisie Schiebroek 2030 “Tuinstad van de 21e eeuw” is door de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek unaniem van een positief advies voorzien. De gemeente Rotterdam zal later dit jaar een besluit nemen over de gebiedsvisie.

De gebiedsvisie, zoals ook gepresenteerd tijdens de informatieavond Schiebroek van bewonersorganisatie Leven in Schiebroek (LiS), van 7 mei jl. kunt u via onderstaande link in zijn geheel bekijken.

http://bewonershis.nl/wp-content/uploads/2019-05-07-PP-Concept-Gebiedsvisie-Schiebroek-2030.pdf