Werkzaamheden Kleiweg-Uitweg

Nadat wij in een brandbrief onze zorgen hebben uitgesproken over de gevolgen en de communicatie van de werkzaamheden Kleiweg-Uitweg is dat nu voortvarend opgepakt. Er is vanaf nu regelmatig overleg met Bewoners! HiS en de bewonersorganisaties. Ook de klankbordgroep van bewoners is opgestart en komt twee-wekelijks bij elkaar. De input wordt meegenomen en informatie wordt gedeeld met alle partijen.

Het gaat nu dan toch echt gebeuren. De Kleiweg-Uitweg-Ringdijk (tot aan stoplichten Melanchtonweg) gaat op de schop. Niet in één keer maar in 4 fasen. De eerste fase begint in week 34 (2019) ofwel de week van 19 augustus as. en de laatste fase wordt afgerond in week 31 (2020) ofwel de week van 27 juli. Uiteraard onder voorbehoud. Zo rond 1 augustus 2010 is volgens de huidige planning alles weer als vanouds bereikbaar, maar hopelijk wel een stuk veiliger voor alle weggebruikers.

De werkzaamheden is met een integrale aanpak efficiënt. Doordat werkzaamheden in één keer op elkaar afgestemd en uitgevoerd worden, wordt ook de overlast beperkt. De integrale aanpak bestaat onder andere uit het vervangen van de riolering, vernieuwen kabels en leidingen, vervangen tramrails en verbeteren toegankelijkheid tram-bushaltes, verbeteren verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers, vernieuwen verkeerslichteninstallatie en openbare verlichting.

Fase 1

Van 19 augustus tot en met 3 november 2019 start de gemeente Rotterdam met fase 1 (zie bovenstaande kaart) van de werkzaamheden aan de Kleiweg/Uitweg. De Kleiweg is dicht in de richting van de Straatweg tussen de Begoniastraat en de Elisabethlaan. De Rozenlaan is dicht in beide richtingen vanaf de Kleiweg tot aan de Margrietstraat. Te allen tijde zal de Kleiweg vanaf de Straatweg richting het Franciscus Gasthuis berijdbaar zijn. De andere kant op niet: er moet dan via de Melanchtonweg gereden worden (zie afbeelding). Omleidingen van fase 2 volgt in oktober. Omleidingen van fase 3 en fase 4 volgen rond februari 2020. Omleidingen worden op diverse punten rondom het project met borden aangegeven.
U vindt deze omleidingsroute en t.z.t. van de andere fasen ook op omleidingsroutes.

RET

Vanaf 19 augustus rijdt er géén tram (lijn 8) en géén bus (lijn 174) over de Kleiweg. Informatie over de alternatieve routes en aanvullend vervoer voor minder validen kunt u vinden op: http://www.ret.nl/omleidingen Contact opnemen kan via de RET-klantenservice: 0900 – 500 60 10.

In elk geval zal bus 174 niet meer bij station Noord eindigen maar bij de remise ter hoogte van de Saffier/Zonnebloemstraat. Er is ook door ons gevraagd naar mogelijkheden voor een verbinding tussen remise en station Noord.  Om hieraan tegemoet te komen, wordt er vanuit de RET plaatselijk aanvullend vervoer ingezet. Van maandag t/m zaterdag van 09:00 – 18:00 uur rijdt er een iYYo (elektrisch voertuig geschikt voor 3 passagiers) gedurende de werkzaamheden die plaatselijk aanvullend vervoer biedt in de vorm van een “Stop & Go” tussen tramhalte Rotterdam Noord – Garage Kleiweg. Bewoners kunnen gebruik maken van dit vervoer door te bellen naar: 06 1007 5588. De iYYo is niet geschikt voor het vervoeren van rolstoelen. Dit is een klein voertuig dat hiermee relatief makkelijk door de kleinere straten van het gebied kan. Op Station Noord kan dan worden overgestapt op de reguliere tramlijn, op garage Kleiweg kan worden overgestapt op buslijn 174.

BouwApp

Via de BouwApp blijft u op de hoogte van het project en kunt u uw vragen stellen. Ook de faseringen en omleidingsroute zijn hier te bekijken/downloaden.
De app is beschikbaar in de App Store en Google Play.
– Download de BouwApp
– Ga naar ‘projecten’
– Zoek op ‘Reconstructie Kleiweg’
– Selecteer het project
– Klik op ‘Toevoegen aan projecten’

Inloopochtend Kleiweg 108B

Wekelijks is er op dinsdag tussen 7.30 uur en 10:00 uur een inloopochtend in het informatiepunt aan de Kleiweg 108B. Zowel de gemeente als de aannemer zijn aanwezig om, waar
mogelijk, direct uw vragen te beantwoorden. U kunt hier binnenlopen met vragen of opmerkingen op een moment dat het u schikt. Door drukte kan het zijn dat u even moet wachten. U kunt ook een afspraak maken tussen 10:00 uur en 11:00 uur. Stuurt u hiervoor een mail naar projecten@evsbv.nl

Projectsite

Algemene informatie over het project kunt u vinden op de website van de gemeente: project info