Informatie 2e fase Kleiweg-Uitweg

Onderstaande tekst is overgenomen uit de folder die bij bewoners is bezorgd.

Aan de kruising Kleiweg-Uitweg en omgeving worden tussen augustus 2019 en augustus 2020 integrale werkzaamheden uitgevoerd. De 2e fase loopt van 4 november 2019 tot en met 13 maart 2020. U bent van harte uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst die de projectgroep (aannemer EVS Infrabouw en gemeente Rotterdam) hiervoor organiseert.

Die informatieavond is op woensdag 23 oktober van 19.00 – 20.30 uur in de Oranjekerk aan de Rozenlaan 20. U kunt inlopen wanneer u dat wenst. De koffie en thee staat klaar.

Project

De kruising Kleiweg-Uitweg met de daaronder gelegen riolering, is vanaf week 34/2019 in onderhoud gegaan en de werkzaamheden duren t/m week 31/2020. Het betreft een grootschalig en integraal onderhoudsproject. Evides en Stedin voeren werkzaamheden uit aan kabels en leidingen. De RET vervangt rails en spanmasten voor de bovenleiding. Teven worden er op bepaalde plaatsen verbeteringen aangebracht t.b.v. de verkeersveiligheid.

Start fase 2

De werkzaamheden vinden plaats in verschillende fasen. Hierdoor kunnen we de leefbaarheid in en rondom het projectgebied garanderen. Van 4 november 2019 t/m 13 maart 2020 werken we aan de 2e fase van het project. Zie de faseringstekening met alle fasen en indicatieve data. De uitvoering is afhankelijk van bijv. nutsbedrijven en weersomstandigheden.

Omleiding fase 2

Vanaf de Kleiweg, kant van de Straatweg kunt u richting Sint Franciscus Gasthuis of de Rozenlaan rijden (rijrichting van West naar Oost). De Uitweg is in deze fase afgesloten. Verkeersborden geven de actuele situatie aan. Wilt u meer weten over de omleidingen tijdens de verschillende fases? bekijk dan de website http://www.rotterdamonderweg.nl

Begaanbaarheid fase 2

Vanaf week 45 (4 november) gaat de gehele 2e fase in de afzettingen (zie faseringstekening). De werkzaamheden in de trottoirs rondom restaurant de Snor, worden als eerst volledig afgerond, deze werkzaamheden zijn afgerond voor de kerstvakantie. Na het kerstreces breken wij het trottoir op tussen de Uitweg en de Statenlaan. Er worden loopplanken gelegd ter vervanging van de trottoirs. Woningen en winkels blijven bereikbaar. Per fase in het werkvlak afgezet met hekken. Deze vakken kunnen niet worden voorzien van een doorsteek i.v.m. de veiligheid. Toezicht en Handhaving en de politie controleren strenger op (brom)fietsers die oneigenlijk gebruik maken van de trottoirs/loopplanken en/of tegen de verkeersrichting in rijden.

Parkeren

U kunt tijdelijk niet parkeren waar gewerkt wordt. Heeft u een invalide parkeerplaats? Neemt u dan contact met ons op.

Huisaansluitingen

Als blijkt dat uw huisaansluiting op het riool niet meer voldoet en vervangen dient te worden, ontvang u via de aannemer een brief per post. Dit betekent dat u op voorhand geen actie hoeft te ondernemen.

RET

Gedurende de werkzaamheden rijdt er in plaats van tram en bus, een iYYo (elektrisch voertuig geschikt voor 3 passagiers) van maandag t/m zaterdag tussen 09.00 en 18.00 uur tussen tramhalte Rotterdam Noord en tramhalte Kleiweg. Uw kunt deze reserveren via: 06 10 07 55 88 . Volg actuele reisinformatie op http://www.ret.nl

Hinder

Het werk veroorzaakt hinder. We proberen de hinder zo veel als mogelijk te beperken. Vooralsnog betreffen de werktijden 07.00 – 19.00 uur. Bij een bijzondere gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld een verhuizing, begrafenis of bruiloft, kunt u contact opnemen via projecten@evsbv.nl of tussen 08.00 en 16.00 uur via 06 12 09 34 02 op doordeweekse dagen.

Werkzaamheden derden

Tijdens het project worden er werkzaamheden uitgevoerd door de kabels- en leidingenbedrijven. Zij verzorgen zelf de informatieverstrekking. Heeft u vragen en/of opmerkingen over de werkzaamheden van derden? Neem dan contact op met de desbetreffende aannemer.

Communicatie

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf EVS Infrabouw in opdracht van de gemeente Rotterdam. EVS Infrabouw en de Gemeente werken als één projectteam. EVS Infrabouw informeert u vanuit dit projectteam over de soort werkzaamheden, de te verwachten hinder en de planning. Ook kunt u met uw vragen terecht bij ons projectkantoor op de Kleiweg 108b. Er is elke dinsdag de mogelijkheid om bij ons binnen te stappen tussen 08.00 en 10.00 uur of op een ander moment als u een afspraak maakt via projecten@evsbvnl

Informatie via de “BouwApp”

Via de “BouwApp” houden we op de hoogte van de werkzaamheden. Ook kunt u hier direct uw vragen stellen. U kunt deze App gratis downloaden in de App Store (Google, Apple of Windows). Hoe? Ga naar ‘zoek project’ -> zoek op naam project “reconstructie Kleiweg’ -> selecteer project -> klik op ‘toevoegen aan favorieten’.