A16 – Tunnelmond Bergweg Zuid

Bewoners(organisaties) en bedrijven spreken regelmatig met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, Lansingerland en Rotterdam over de aanleg van de A16 (a13/a16). Onderstaand een kort verslag van het decemberoverleg over de tunnelmond Bergweg Zuid.

Belangrijkste items van dit overleg:

  1. De planning rond het plaatsen van kwelschermen (~damwand) loopt vertraging op doordat ze niet geluidsarm de grond ingaan. Er is ontheffing gevraagd om meer lawaai te gebruiken.
  2. Vanaf februari tot en met augustus 2020 zal de Grindweg geregeld opstoppingen hebben doordat de Bosweg omgeleid moet worden, de tijdelijke bouwbrug eroverheen aangelegd moet worden én omdat er zand ingereden wordt dat gelijkvloers! de Grindweg- Bergweg Zuid moet kruisen.
  3. In de zomer wordt ook de tijdelijke voetgangersbrug over het Wezelpad in het Lage Bergse bos aangelegd.
  4. De zandwagens zijn duidelijk herkenbaar: groen/wit met logo Groene Boog en A16 Rotterdam. Hierdoor kan er makkelijk gezien én gemeld worden als ze ergens rijden waar ze niet mogen zijn zoals bijvoorbeeld de Molenlaan. 
  5. Najaar 2020 start de bouw van de tunnel vanuit 2 richtingen, “moot voor moot”.
  6. De directe omgeving krijgen (zo nodig) meters aan de woning (trilling/geluid) met inlogcodes om zelf naar resultaten te kijken.

Er is specifiek gevraagd om tijdig digitaal op de hoogte gesteld te worden van afsluitingen en daarnaast is gevraagd hoe de route van de zandwagens zich verhoudt tot de omleiding voor verkeer Ankie Verbeek Ohrlaan – N209.

Wordt vervolgd.