Werkzaamheden Kleiweg-Uitweg

De uitvoering van de werkzaamheden aan de Kleiweg fase 2 is in de afrondende fase. De uitvoering is mede afhankelijk van bijvoorbeeld nutsbedrijven en weersomstandigheden.

De kleiweg is vanaf 16 maart weer open in twee richtingen.

Werkzaamheden fase 3  (Uitweg)

Maar het werk is nog niet klaar. Vanaf 16 maart tot en met 15 mei 2020 wordt de riolering in de Uitweg, trottoirs en asfalt vervangen. Op de Kleiweg worden de tram- en bushalte teruggebracht (16 maart tot 6 april).

Openbaar Vervoer

De tram, lijn 8, op de Kleiweg gaat weer rijden op 6 april as.

De bus, lijn 174, blijft de huidige omleiding volgens totdat fase 4c gereed is.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is het werkvak fase 3 – Uitweg – afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Op het trottoir worden loopplanken geplaatst voor voetgangers, zodat de aanliggende winkels en woningen per voet bereikbaar blijven.

Bij een bijzondere gebeurtenis zoals bijvoorbeeld een verhuizing, begrafenis of bruiloft kunt u contact opnemen via projecten@evsbv.nl of tussen 08.00 en 16.00 uur via 06 – 12 09 34 02 op doordeweekse dagen.

Parkeren

U kunt tijdelijk niet parkeren waar gewerkt wordt. heeft u een invalide parkeerplaats? Neemt u dan contact op via bovengenoemd mailadres of telefoonnummer. Er wordt dan gekeken naar een passende oplossing.

Huisvuil

Als uw straat is opgebroken, dient u uw vuilcontainer aan te bieden op een voor de vuilophaaldienst bereikbare plaats. Dit wordt ook aangegeven via bebording.

Huisaansluitingen

Als blijkt dat uw huisaansluiting op het riool niet meer voldoet en vervangen dient te worden, ontvangt u via de aannemer een brief per post. Dit betekent dat u op voorhand geen actie hoeft te ondernemen.

Werkzaamheden via derden

Tijdens het gehele project worden er ook werkzaamheden uitgevoerd door de kabels- en leidingenbedrijven. Zij verzorgen zelf de informatieverstrekking. Heeft u vragen en/of opmerkingen over de werkzaamheden van derden? Neem dan contact op met de desbetreffende aannemer.

Meer info

Openbaar vervoer: http://www.ret.nl

Bereikbaarheid: http://www.rotterdamonderweg.nl

Algemeen: http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/kleiweg-uitweg/

Via de “bouwapp” wordt u op de hoogte gehouden van de werkzaamheden. Deze app is gratis te downloaden in de App Store (Google, Apple of Windows). Ga naar ‘zoek project’ > zoek op naam project ‘reconstructie kleiweg’ > selecteer project > klik op ‘toevoegen aan favorieten’.

U bent van harte welkom op de wekelijkse inloopochtend op de Kleiweg 108b van 07.30 – 11.00 uur. De inloopochtend is elke dinsdag.