De komende invoering van het betaald parkeren: een update

Onderstaand artikel is integraal overgenomen uit de Buurtkrant van september van het Kleiwegkwartier de zgn. BOK-krant

Tot zover het artikel uit de Buurtkrant van de BOK.

Op dinsdag 22 september zal de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek in haar vergadering een “advies venstertijden parkeren Kleiwegkwartier” vaststellen. Het concept advies zoals dat besproken wordt in de gebiedscommissie is in de week voorafgaand aan de vergadering te vinden op https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/hillegersberg-schiebroek/ bij de vergaderstukken onder agendapunt 7