Langer lopen naar, maar wel beter wachten op de tram


In de vergadering van de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek van 24 maart j.l. kwam een plan van de RET en Stadsontwikkeling aan bod om de tramhaltes van lijn 25 in Schiebroek op te waarderen tot TramPlus-niveau, dus met betere voorzieningen, zoals dynamische reisinformatie, betere abri’s en een gelijkvloerse instap, zoals de halte op de Wilgenplaslaan bij het Meijersplein. Prima natuurlijk en eigenlijk iets dat al jaren geleden had gekund en gemoeten, zeker na de opknapbeurt van de Wilgenplaslaan.
Tussen de regels door stond in dit voorstel echter ook dat men gelijktijdig met deze opknapbeurt de haltes op de Wilgenplaslaan bij de Donkersingel en bij de Meidoornsingel wilde opheffen en wilde vervangen door een nieuwe halte op de Wilgenplaslaan bij de Teldersweg. In het plan verzwegen, maar dat is wel de bedoeling, is ook het opheffen van de tramhalte op het Kastanjeplein voor de Goede Herderkerk.
De bedoeling daarvan is om de gemiddelde rijsnelheid van de tram te verhogen, zodat de RET wellicht met een tram (en personeel) minder kan volstaan. De daarmee mogelijk te bereiken rijtijdwinst voor de reiziger gaat echter weer volledig verloren doordat men in de meeste gevallen veel langer naar een halte zal moeten lopen. Men kan dan voortaan wel op TramPlus-niveau bij de halte wachten. Dat dan weer wel……
Met tramlijn 25 hebben we in Schiebroek een prima openbaar vervoervoorziening, die voor veel wijkbewoners in een grote behoefte voorziet. Vooral ook voor de vele ouderen in de wijk, maar ook voor bijvoorbeeld moeders met kinderen.
In de plannen, die dus verkocht werden als een kwaliteitsverbetering, maar aan de andere kant een kwaliteitsverslechtering betekenen, is echter geen rekening gehouden met de bijzondere route van tramlijn 25 in Schiebroek, die sinds jaar en dag in een grote lus door de wijk voert.
Het plan om de twee haltes op de Wilgenplaslaan te vervangen door één nieuwe halte betekent dat op de hele, 1 kilometer lange Wilgenplaslaan maar één tramhalte overblijft voor reizigers die vanuit de stad komen. Tenzij men de moeite neemt om ‘het rondje door Schiebroek’ te maken naar de halte bij het Meijersplein, met alle tijd én kosten die daarmee gepaard gaan.
De door de combinatie van de twee haltes te behalen tijdwinst zal daarnaast weer grotendeels verloren gaan, doordat het op de resterende halte drukker wordt met in/uitstappende passagiers.
Wat de winst is om de tramhalte Kastanjeplein op te heffen als daarna bij het Meijersplein weer op de juiste vertrektijd gewacht moet worden is evenmin duidelijk. Geen goed plan dus.
Dat vonden gelukkig ook alle leden van de gebiedscommissie die de door de vertegenwoordigers van Bewoners!Hillegersberg-Schiebroek, daarbij gesteund door sbo Leven-in-Schiebroek, ingediende bezwaren onderschreven en een door hen ingediend wijzigingsvoorstel unaniem steunden.
Het aan de gebiedscommissie gevraagde advies is echter geen gekwalificeerd advies, dus de RET, Stadsontwikkeling en Metropoolregio kunnen daarvan nog afwijken en vasthouden aan hun oorspronkelijk plan. Of de RET in dat geval onder de trampassagiers in Schiebroek de hoge waarderingscijfers over het afgelopen jaar zal behouden valt dan echter te betwijfelen.