Planning A13/A16 gewijzigd

Buurtkrant_Planning A13A16 gewijzigd dd06-04-2015 (1)

Op 17 maart heeft wethouder Langenberg laten weten aan de gemeenteraad dat de planning voor de A13/A16 is gewijzigd. Dit komt doordat Rijkswaterstaat niet alle berekeningen af heeft. De nieuwe planning van de gemeente Rotterdam is als volgt:

1 april
berekeningen Saldo-0 gereed

27 april – 1 mei
vrijgave concept-afsprakenkaart en concept-uitgangspunten Inpassingsovereenkomsten

Mei
Gekwalificeerd advies gebiedscommissies aan college van B&W over afsprakenkaart en uitgangspunten Inpassingsovereenkomsten

16 of 23 juni
Vaststellen (voorlopig) standpunt over afsprakenkaart en uitgangspunten Inpassingsovereenkomsten dor college van B&W

1 juli en/of 2 september
Behandeling afsprakenkaart en uitgangspunten Inpassingsovereenkomsten door Raadscommissie EHMD

17 september
Behandeling afsprakenkaart en uitgangspunten Inpassingsovereenkomsten door gemeenteraad

29 september
versturen afsprakenkaart en uitgangspunten Inpassingsovereenkomsten door college van B&W aan voorzitter bestuurlijke afstemgroep A13/A16

De wethouder heeft daarom aan de minister gevraagd om het vaststellen van het ontwerp tracébesluit (OTB) uit te stellen tot na de zomer (medio oktober) in plaats van er voor.