A13/A16 . . . . laat 26 mei van u horen!!!

Bron: redhetlagebergsebos.nl/

Dinsdag 26 mei as. vergadert de gebiedscommissie HIS o.a. over de A13/A16. De gebiedscommissie is door het college van B & W gevraagd te adviseren over de concept plankaart. De gebiedscommissie heeft inmiddels haar advies geformuleerd en neemt daarover op 26 mei een besluit. Het advies is te vinden op www.bis.rotterdam.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=5127

Grote vraag is . . . .
Wat is er gebeurd met de bijdragen van bewoners die hebben deelgenomen aan de gebiedstafels?
Wat is er gedaan met meningen van de bewoners tijdens de informatiebijeenkomsten die door de bewonersorganisaties zijn georganiseerd?
Hoe is omgegaan met alle reacties die gegeven zijn op BUURbook Hillegersberg?
Waarom is er voorafgaand aan het opstellen van het advies van de gebiedscommissie geen bewonersavond georganiseerd?

Spreek in tijdens de vergadering van de gebiedscommissie op 26 mei!!! Grijp deze mogelijkheid met beide handen aan om uw zegje te doen over het participatieproces en om uw standpunten over de A13/A16 te benadrukken.

Aanmelden om in te spreken kan via het telefoonnummer 14010, via email GebiedHillegersbergSchiebroek@rotterdam.nl of tot 5 minuten voor aanvang van de vergadering bij de secretaris van de gebiedscommissie, de gebiedsdirecteur.