Bewonerslijst vraagt gemeente om schorsing inzake bestuurswisseling Hillegersberg-Schiebroek

Bij de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek is Jaco de Hoog als voorzitter vervangen door Henk Kamps. Nico van Esch neemt de vrijgekomen plaats als vice-voorzitter in. Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek hebben hun twijfels of de juiste procedure is gevolgd. Daarmee staat ook de functieverschuiving ter discussie. Hieronder vindt u het verzoek tot schorsing dat door Jan Pierweijer en Ton van Eijsden (beiden lid gebiedscommissie namens Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek) hebben ingediend bij de gemeenteraad van Rotterdam. Ook heeft Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek zich kritisch geuit op de gebiedscommissie van gisteravond over het verzonden persbericht omtrent de wijziging in het voorzitterschap.

Brief “verzoek tot schorsing” dd 26 mei 2015 (B!HiS)

Persbericht “nieuwe voorzitters hillegersberg-schiebroek” dd 13 mei 2015