PERSBERICHT: schorsing inzake bestuurswisseling Hillegersberg- Schiebroek

Als het aan Bewoners!HIS ( de gezamenlijke bewonersorganisaties) ligt, gaat de gemeente de bestuurswisseling binnen gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek onder de loep nemen. Bewoners!HIS is vertegenwoordigd door de heren Van Eijsden en Pierweijer in de gebiedscommissie,. De gebiedscommissie telt dertien leden en is de bestuurlijke opvolger van de deelgemeente.

Twee weken geleden, op dinsdag 12 mei, koos de Gebiedscommissie op een ingelaste en besloten vergadering een nieuwe voorzitter en vice-voorzitter. Henk Kamps (GroenLinks) nam de plaats in van Jaco de Hoog (VVD) als voorzitter en Nico van Esch (Leefbaar Rotterdam) kwam op de stoel van vice-voorzitter, waar eerder Henk Kamps zat.

Voor de bewonerslijst was het een verbazingwekkend proces, want de gebiedscommissie kent niet het instrument van motie en dus ook niet een motie van wantrouwen. Zij meenden het College van B & W om schorsing van het besluit te moeten vragen. Het College kan oordelen of het algemeen belang wordt geschaad als zonder verdere evaluatie of motivering een bestuurswisseling plaats vindt. Van belang is dat de mogelijke weeffout in de verordening inzake procedures rond ontslag wordt hersteld. Dit is voor alle gebiedscommissies van belang. Het College heeft die bevoegdheid en we hopen dat ze de Gebiedscommissie zo serieus neemt, dat het ook daadwerkelijk ingrijpt, door aan te geven hoe een voorzitterswisseling moet gebeuren. Want zoals het nu is gegaan, kan het over een paar maanden weer raak zijn en kiezen we weer nieuwe bestuurders. Als de Gebiedscommissie niets anders doet dan ruziƫn over de posities, dan gaat het systeem net zo roemloos ten onder als dat van de deelgemeenten.

Voor nadere informatie kunt u bellen met Ton van Eijsden 06-42530505 of Jan Pierweijer 06-23295122.