Inloopspreekuur Bewonersinitiatieven Hillegersberg-Schiebroek

Bron: opzoomermee.nl

4 juni is er weer een Inloopspreekuur Bewonersinitiatieven in de hal van het gebiedskantoor HIS aan de Argonautenweg 23 van 18.00 – 19.30 uur.

U loopt al een tijdje met een idee voor uw straat of buurt rond! Wilt u het omzetten in een bewonersinitiatief? Hoe doet u dat? Een duwtje in de rug van gebiedscommissieleden kan u wellicht helpen. Bewoners en initiatiefnemers zijn van harte welkom om met de commissieleden hun plan door te nemen of antwoord te krijgen op heel andere vragen. Er is ook koffie en thee.

Voorbeelden bewonersinitiatief
Een aantal voorbeelden van een bewonersinitiatief zijn: sporten met jongeren, opfleuren buitenruimte, activiteiten ter voorkomen vereenzaming ouderen, oudere en jongere bewoners met elkaar in contact brengen rond muziek, aanleg jeu de boulebaan, speelplek kleine kinderen, informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten. Kijk voor nog veel meer ideeen op de digitale kaart via www.opzoomermee.nl/servicepagina/initiatievenkaart.aspx

Een goed idee?
Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? U kunt een financiële bijdrage aanvragen om uw idee uit te voeren.

Wat moet u doen?
Voor een bijdrage tot € 10.000,- vult u het aanvraagformulier in www.opzoomermee.nl/media/pdf/aanvraagformulier-bijdrage-bewonersinitiatief-tot-maximaal-10.000.pdf
Stuur het op naar: Opzoomer Mee & Bewonersidee, Antwoordnummer 3122, 3000 WB Rotterdam (postzegel niet nodig).
Mailen mag ook: bewonersidee@opzoomermee.nl. Hulp nodig bij het invullen? Ook dan kunt u hier terecht. Bel: (010) 213 10 55.

Hoe gaat het daarna verder?
‘Opzoomer Mee & Bewonersidee’ neemt contact met u op om uw aanvraag door te spreken. De gebiedscommissie HIS beslist daarna over uw aanvraag. ‘Opzoomer Mee & Bewonersidee’ informeert u vervolgens of uw aanvraag is goedgekeurd, stuurt de officiële beschikking en zorgt voor de uitbetaling. Alvorens tot uitbetaling over te gaan, kan naar uw legitimatie worden gevraagd.

Uitbetaling toegekende bijdrage
Uitbetaling vindt alleen plaats aan een rechtspersoon, b.v. een vereniging of stichting. Als u aanvraagt als bewoner(s), bent u meestal geen rechtspersoon. Zoek dan een vereniging of stichting in de buurt, bijvoorbeeld een bewonersorganisatie. U spreekt af dat zij de bijdrage ontvangen en onder uw verantwoordelijkheid rekeningen betalen en het kasgeld verzorgen. U kunt ook afspreken dat zij helpen bij het verantwoorden van de bijdrage. De gegevens van de stichting of vereniging vult u in op het aanvraagformulier.

Spelregels
Uw aanvraag moet aan bepaalde spelregels voldoen. Deze kunt u vinden in de ́Nadere regels bewonersinitiatieven Rotterdam ́ van de gemeente Rotterdam. We noemen hieronder de belangrijkste. Op www.opzoomermee.nl/bewonersidee vindt u meer informatie.
• Vijf bewoners dienen de aanvraag in
• Dien uw plan minimaal 6 weken voor aanvang in
• Uw plan helpt uw straat, buurt of wijk vooruit
• U voert het plan zelf uit
• Uw activiteit of initiatief is openbaar
• Feesten, catering, barbecues worden niet gefinancierd
(tenzij ze volgens uw gebiedscommissie meerwaarde hebben voor uw straat, buurt of wijk)

Niet vergeten!
Het kan zijn dat u voor het realiseren van uw idee toestemming nodig heeft van bijvoorbeeld een woningcorporatie of een vergunning nodig heeft van de gemeente Rotterdam. Een vergunning die u vaak nodig heeft, is een evenementvergunning (straat afzetten, muziek, schenken van alcohol, e.d.). Laat u voorlichten door ‘Opzoomer Mee & Bewonersidee’. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig regelen van toestemming en het verkrijgen van een vergunning.

En verder…
Informatie over bewonersinitiatieven vind je op www.opzoomermee.nl Het aanvraagformulier voor een bijdrage vindt u op: www.opzoomermee.nl/media/pdf/aanvraagformulier-bijdrage-bewonersinitiatief-tot-maximaal-10.000.pdf

Grote bewonersinitiatieven
Voor een groot bewonersinitiatief (vanaf 10.000 euro) vraagt u de subsidie Bijdrage bewonersinitiatief aan via Mijn Loket. Dit kan via de balk “aanvragen “ op
www.rotterdam.nl/product:bijdragebewonersinitiatief
Nadat u de subsidie heeft aangevraagd, kunt u deze ook vaststellen via Mijn Loket.