Kieslijst 2018

1
Yes
None
1
1000000
Naam...
/?page_id=1669
Thumbnail

Categorieën:

Subcategorieën:

Jan Pierweijer
Jan Pierweijer Image
Mijn naam is Jan Pierweijer en ben 61 jaar. Inmiddels ben ik al ruim 12 jaar voorzitter van de Bewonersorganisatie 110-Morgen. Daarnaast ben ik voorzitter van het WMO Platform HIS. Een platform wat probeert de regelgeving op sociaal gebied bij te houden. En sinds december 2017 ben ik ambassadeur van het arrangement Langer Thuis HIS. Toen we 4 jaar geleden met alle bewonersorganisaties de koppen bij elkaar staken om mee te doen met de verkiezingen als Bewoners!HIS met een niet politieke achtergrond! sprak mij dat zeer aan en die mening heb ik tot op de dag van vandaag nog steeds. Belangenbehartiging en participatie dat is waar wij voor staan. Wat de politieke partijen met hun beloftes doen kunnen we niet. Wij kunnen alleen luisteren naar bewoners en de aangegeven punten, problemen en verbeteringen inbrengen in de gebiedscommissie. Door ongevraagde adviezen aan het college van Rotterdam uit te brengen kunnen we onze stem als bewoners laten horen. Het blijven rijden van bus 174 en 35, het langer open houden van de Stadswinkel (deze strijd is nog niet gewonnen). Voor de BO 110-Morgen is het Huis van de Wijk Arcadia een belangrijke taak geworden, een plek waar bewoners terecht kunnen. De drijfveer om nog 4 jaar in de gebiedscommissie te gaan zitten komt voornamelijk voort uit het feit dat er nog teveel politiek en te weinig bewonersaandeel in de gebiedscommissie zit. We hoeven het niet voor het zeggen te krijgen, maar er moet wel naar bewoners geluisterd worden . Als nummer 1 op de lijst Bewoners!HIS hoop ik dit nogmaals 4 jaar te mogen doen. Dan kan ik me blijven inzetten om de belangen van de bewoners te vertegenwoordigen en dit uit dragen naar het college van Rotterdam.
Ton van Eijsden
Ton van Eijsden Image
Mijn naam is Ton van Eijsden en ik woon al meer dan 40 jaar met veel plezier in tuinstad Schiebroek. Ruim 30 jaar heb ik in een leidinggevende functie bij de overheid gewerkt in het gebied Hillegersberg-Schiebroek. Een van mijn (vele) hobby’s is historisch onderzoek en inmiddels heb ik een behoorlijke kennis van het gebied. Ik ben op zowel sociaal-maatschappelijke als op planologische terreinen, maar ook op verkeerskundig- en veiligheidsgebied goed op de hoogte van de problemen en risico’s die hier spelen. Die ervaring en kennis breng ik sinds een aantal jaren in als bestuurslid van de samenwerkende bewonersorganisaties Leven in Schiebroek. Hierdoor draag ik mijn steentje bij aan het doel om het dorpse karakter van Schiebroek te behouden, het predicaat ‘Tuinstad’ veilig te stellen en om ervoor te zorgen dat het een wijk blijft waarin het voor iedereen prettig wonen en leven is. Geen politieke vertegenwoordiging, maar behartiging van bewonersbelangen! Als bestuurslid van deze bewonersorganisatie ben ik vier jaar geleden door de bewoners van Schiebroek gekozen als lid van de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek. Helaas bleek dat de ‘oude’ politiek nog regelmatig een rol speelde in de nieuwe gebiedscommissie die toch vooral bedoeld is als ‘ogen en oren’ voor het stadsbestuur. De gezamenlijke bewonersorganisaties, verenigd in Bewoners!HiS, hebben met twee zetels in die gebiedscommissie tóch regelmatig het verschil kunnen maken en zijn zeker de ‘ogen en oren’ van de wijk en de bewoners geweest. Ik hoop dat de komende periode opnieuw te mogen doen. Vanuit het uitgangspunt dat we bovenal de belangen van bewoners en ondernemers in het gebied, u dus!, moeten behartigen. Voor ons geldt: niet een partijbelang, maar úw belang telt! Uw stem op de lijst van Bewoners!HiS is dus eigenlijk een stem op uzelf.
Dennis Mark
Dennis Mark Image
Beste buurtgenoten en ondernemers, Mijn naam is Dennis Mark. “Mark” is mijn familienaam. In 1999 zijn mijn vriendin en ik in Hillegersberg komen wonen. We genieten elke dag weer van wat deze omgeving ons te bieden heeft. U kunt mij regelmatig zien hardlopen in het Lage Bergse Bos en u kunt mij treffen in de lokale sportschool. Mijn partner en ik vinden het leuk om af en toe te eten in de lokale eetgelegenheden in Hillegersberg en om hier te winkelen. Niet alleen voor ons, maar voor veel inwoners en ondernemers, heeft Hillegersberg-Schiebroek veel te bieden. Ik beschouw mezelf een bruggenbouwer, maar ben ook commercieel en resultaatgericht, gewend op tactisch en strategisch niveau te handelen en te onderhandelen. Dit, en zowel mijn kennis en betrokkenheid bij onze mooie wijk, wil ik inzetten voor Hillegersberg & Schiebroek in de gebiedscommissie. Zonder landelijke politieke lading en/of invloeden. Juist het lokale gedachtengoed wil ik uitdragen in discussies en advies. Ik zet mij daarom graag in om uw/onze belangen te behartigen. Ondernemers en bewoners zijn de motor van onze lokale sociale samenleving, maar ook verkeer, veiligheid en natuur zijn sleutelwoorden binnen afwegingen. Vanaf mijn 15de ben ik actief in buurt, bewoners- en belangenverenigingen. De laatste 12 jaar binnen Hillegersberg via bewonersorganisatie InHillegersberg (voorheen Bewoners Organisatie Molenlaankwartier, Bomk). En al vier jaar lang ben ik fractielid bij Bewoners!HiS om maximaal een bijdrage te kunnen leveren aan dit mooie gebied. Er leven hier voldoende onderwerpen-groot én klein- die van belang zijn voor deze buurt en haar inwoners. Zo ben ik momenteel bezig met de verbetering ‘doorstroming van het verkeer’ in Hillegersberg. Samen met de gebiedsdirecteur HiS, verkeersdeskundigen van de Gemeente Rotterdam en andere betrokkenen uit de wijk zijn we doelgericht aan het werk om waar mogelijk oplossingen te creëren. Hiernaast ben ik vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de oprichting van de Business Sociëteit Hillegersberg-Schiebroek, dé netwerkclub van lokale ondernemers. Kijk gerust eens op www.oshs.nl. Deelnemen aan de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek is voor mij een logische stap en een nieuwe uitdaging. Daarom kunt u direct op mij stemmen in maart. Ik sta nummer 3 op de lijst Bewoners!HiS. Voor mijn professionele achtergrond verwijs ik u graag naar mijn Linkedin profiel: linkedin.com/in/dennis-mark-a17b0a13/. U kunt mij ook volgen via Twitter: @dennisfmark of bereiken via redactie@inhillegersberg.nl
Fabian Lionaar
Fabian Lionaar Image
Hallo, Ik ben Fabian Lionaar, voorzitter van de bewonersorganisatie Kleiwegkwartier. Door deze functie kom ik met veel mensen in contact en hoor waar de bewoners tegenaan lopen. Ik probeer met de gemeente zoveel mogelijk oplossingen hiervoor te bedenken. In de aankomende 4 jaar wil ik met nog meer stootkracht opkomen voor bewoners en daarom wil ik in de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek. De punten waar ik mij voor ga inzetten zijn: parkeerproblematiek, veiligheid en buitenruimte. Samen met de andere kandidaten die ook afgevaardigde zijn van bewonersorganisaties vormen wij samen de lijst Bewoners!HIS. Wij dienen zeker geen politiek belang, maar het belang van de bewoners.
Ronald Klooster
Ronald Klooster Image
Mijn naam is Ronald Klooster. Vanaf mijn geboorte woon en leef ik in Schiebroek. Ik ben dus meegegroeid met de ontwikkeling van Schiebroek en van de wijk Schiebroek binnen de stad Rotterdam. Deze ontwikkeling is positief wanneer goede invulling wordt gegeven aan de uitbouw van de wijk, de verbetering van de voorzieningen en de leefbaarheid in de wijk. Maar deze ontwikkeling geeft ook “groei”problemen, waarbij “over”last ontstaat. Dit is met name de afgelopen jaren en vooruitkijkend naar de komende jaren meer aan de orde; veiligheid in delen van de wijk, de afbouw van voorzieningen (sluiting stadskantoor, vermindering van winkels), (mogelijke) uitbreiding van het vliegverkeer, verkeersdrukte op verbindingswegen, vermindering van het groen, omsluiting door snelwegen als de A16. Om deze ontwikkelingen voor de wijk en voor het gebied goed in te vullen is het noodzakelijk dat de bewoners zelf mee kunnen sturen. Dat kan door actief mee te doen en bij de verkiezingen van de Gebiedscommisie Hillegersberg-Schiebroek te gaan stemmen. Ik woon niet alleen, maar ik leef in Schiebroek. Ik was en ben dus actief om invulling te geven aan een goede leefomgeving en aan deze ontwikkeling. Dit in de vorm het opzetten en uitvoeren van activiteiten voor de wijk en deelnemen aan huurders/buurt vertegenwoordiging, belangenbehartiging en de bewonersorganisatie. Bij de vorige verkiezing van de gebiedscommissie, 4 jaar geleden, heb ik besloten om mij verkiesbaar te stellen om zo invulling te geven aan de opzet en uitbouw van deze nieuwe vorm van bewonersinspraak (participatie). Dat heb ik gedaan voor BewonersHiS!, de vertegenwoording van de gezamenlijke bewonersorganisaties in Hillegersberg-Schiebroek. Geen politieke partij, maar een directe en verbonden vertegenwoordiger van bewoners. In deze 4jaar hebben wij, met 2 zetels in de gebiedscommissie, veel resultaat behaald door met elkaar, BewonersHiS! en de bewonersorganisaties, samen te werken en onze mensen in de commissie te ondersteunen. Wij willen dat graag weer voor de bewoners doen! Dus stem op BewonersHiS!
Mirjam Dangerman
Mirjam Dangerman Image
Mijn naam is Mirjam Dangerman, ik ben vierdejaarsstudent HBO-Rechten aan de Hogeschool Leiden. Als Rechtenstudente heb ik enige affiniteit met betrekking tot het politiek stelsel. Toen de mogelijkheid tot het verkiesbaar stellen voor de gebiedscommissie zich aandiende heb ik mij direct aangemeld. Ik ben zelf namelijk al ruim 20 jaar inwoner van het prachtige Hillegersberg. Ik woon hier met plezier en hoop dan ook, in samenspraak met de bewoners, positieve veranderingen door te kunnen voeren op gemeentelijk niveau. Ik zelf stel mij verkiesbaar voor de gebiedscommissie Hillegersberg, maar kijk ook uit naar een samenwerkingsverband met de verschillende gebiedscommissies. Men zegt van mij dat ik nauwkeurig ben op de manier waarop ik bepaalde problemen aanpak. Ook kan ik vele problemen op een creatieve manier bekijken om zo tot een passend resultaat te komen. Voor een probleem is het altijd wenselijk direct een oplossing te zien, maar de praktijk laat zien dat dit niet altijd het resultaat is. Ik streef dan ook ieder te voorzien van een adequate reactie op het probleem wat speelt. Dit geeft geen garantie dat er altijd een oplossing voor een probleem zal zijn, maar ik zal mijn best doen elk probleem van een passende reactie te voorzien. Wilt u, uw stem kwijt aan het gebiedsbeleid? Ga gerust uw gang…STEM OP MIRJAM DANGERMAN!
Bert Wagemans
Bert Wagemans Image

Wijk
Terbregge

Organisatie
Bewonersorganisatie Vereniging Terbregge's Belang

Functie
Secretaris

Mandy van Houten
Mandy van Houten Image
Mandy van Houten is ruim 12 jaar actief voor bewonersorganisatie InHillegersberg. Haar motivatie is dat ze graag wil meedenken en meebeslissen over de toekomst van haar eigen buurt. Daarnaast is ze lid van de Burgerjury van Rotterdam (De Burgerjury beoordeelt het beleid van de gemeente en geeft advies aan het college). Ze werkt in de grafische industrie en houdt zich bezig met drukwerk, media, communicatie en marketing. Naast de Hillegersbergse vraagstukken zoals o.a. het inpassen van de rijksweg A16 Rotterdam (saldo 0), het schoon en veilig houden van de wijk en het expanderen van RTHA houdt ze zich succesvol bezig met de on-en offline communicatie met bewoners, ondernemers en bestuurders voor ‘haar’ bewonersorganisatie InHillegersberg. Mandy stelt zich de komende 4 jaar graag nog intensiever beschikbaar voor haar én uw omgeving en staat daarom op de kieslijst van Bewoners!HiS. Daar wil ze, zonder politieke agenda, haar medebewoners en de ondernemers van Hillegersberg-Schiebroek vertegenwoordigen. Niet alleen omdat ze naast de bewoners staat, maar ook omdat ze ertussen woont. Mandy woont samen met haar partner op de Molenlaan. Haar hobby’s zijn o.a. hardlopen in het Bergse Bos en langs de Rotte, tennissen en haar vrijwilligerswerk voor de bewonersorganisatie. Bwonersorganisatie InHillegersberg behartigt de gemeenschappelijke belangen van bewoners, komt op voor de leefbaarheid in de wijk en wil verbinding tot stand brengen tussen alle bewoners, organisaties en ondernemers in Rotterdam-Hillegersberg. Kijk gerust eens op inhillegersberg.nl. Mandy kunt u volgen en bereiken via Twitter @MandyvHouten en u kunt haar mailen via redactie@inhillegersberg.nl.
Faissal Tallaqui
Faissal Tallaqui Image
Ik ben Faissal Tallagui. En ik ben al 20 jaar een trotse bewoner van Hillegersberg 110-Morgen. Vol met passie en trots stel ik mij verkiesbaar om een nieuwe aanwinst te zijn voor mijn wijk! Als een jeugdcoach van stichting Dock in Hillegersberg -Schiebroek en mijn vele jaren inzet voor jong en oud, wat beloond is met de Rotterdamse onderscheiding De Rotterdamse Reus, wil ik mijn ervaring gebruiken om nieuwe en frisse ideeën in het belang van de bewoners in te brengen. Door mijn ervaring als jeugdcoach heb ik veel verschillende bewoners gesproken en weet ik wat er daadwerkelijk aan de hand is in de wijk, en daarmee wil ik de gebiedscommissie in gaan. Oog en oren van de wijk! Jong en oud bij elkaar! Eenzaamheid tegengaan? Wijk verbeteren? Dat kan ik voor jullie betekenen.
Sandra van der Lubbe
Sandra van der Lubbe Image
Mijn naam is Sandra van der Lubbe en ik woon 23 jaar in Rotterdam, waarvan de laatste 12 in 110-Morgen. Van huis uit ben ik bioloog, getrouwd met een arts en moeder van 3 volwassen kinderen. Mijn insteek is altijd geweest: als je wat te zeggen wil hebben, moet je je ook actief inzetten. Daarom ben ik de afgelopen 4 jaar actief geweest in Bewoners!HiS en stel ik mij nu ook kandidaat. Volgens ditzelfde principe ben ik 7 jaar klassenmoeder geweest, heb ik in de Activiteiten Commissie en de Medezeggenschap Raad van de basisschool gezeten en in de Ouderraad van de middelbare school. In de kerk heb ik onder andere jaren meegewerkt aan kindernevendiensten. Na onze verhuizing naar de Lamsrustlaan ben ik via het straatbestuur terecht gekomen in het bestuur van Bewonersorganisatie 110-Morgen. Vanuit deze functie heb ik veel tijd en energie gestoken in het zo goed mogelijk ingepast krijgen van de A13-A16 (nu A16 Rotterdam). Mijn inzet bij deze weg gaat nog steeds door in de vorm van meepraten in de uitvoeringsfase én controleren of gedane afspraken nagekomen worden. Van recentere datum is het oprichten van Luchtmeetnet HiS door de gezamenlijke bewonersorganisaties. Hiermee willen we meer aandacht bij de politiek en onze inwoners krijgen voor de kwaliteit van de lucht met als resultaat dat er ook naar gehandeld wordt. Het belang van invloed van bewoners op de politiek kan niet vaak genoeg onderstreept worden: stem op Bewoners!HiS en u stemt op mensen, die geen politieke partijbelangen hebben!
Marijke van Seventer
Marijke van Seventer Image
Ik ben Marijke van Seventer. Ik ben opgegroeid in het Schiebroek van de jaren 50/60, de wederopbouwtijd. Als jongvolwassene was er voor mij helaas geen woonruimte in Schiebroek, maar uiteindelijk ben ik met mijn gezin toch weer teruggekomen naar de Tuinstad. En al is een groot gedeelte van wat in mijn kindertijd gebouwd is inmiddels gesloopt en vervangen door nieuwbouw, toch is Schiebroek nog altijd het groene dorp aan de rand van de stad waar de mensen elkaar kennen en waar het voor iedereen, hoe verschillend ook van afkomst, opleiding of inkomen, goed wonen is. Dat wil ik graag zo houden en daarom ben ik actief in onze bewonersorganisatie Leven in Schiebroek, niet alleen als bestuurslid, maar ook als redactielid van het wijkblad Leven in Schiebroek, hèt blad met belangrijke onderwerpen voor Schiebroek .Ook ben ik lid van de Planologische Werkgroep Schiebroek, een werkgroep die er naar streeft om ook voor de toekomst een mooi groen Schiebroek te bouwen, waarin iedere Schiebroekenaar zich thuis voelt. Allemaal manieren om belangen van bewoners te behartigen, de eerste taak van een bewonersorganisatie. Maar er zijn meer manieren. In Bewoners!HiS hebben de verschillende bewonersorganisaties van Schiebroek en Hillegersberg zich vier jaar geleden verenigd om in de gebiedscommissie ogen en oren van de stad te zijn en zo duidelijk de wensen en belangen van onze bewoners aan het stadsbestuur kenbaar te maken. Zonder politieke achtergrond, maar puur vanuit de wens de belangen van bewoners te behartigen zoals we dat ook als bewonersorganisatie doen. Dat hebben we de afgelopen vier jaar met twee zetels in de commissie met succes gedaan. Steun ons om dat in de komende vier jaar weer te doen!
Jan Pierweijer Image
Jan Pierweijer
Mijn naam is Jan Pierweijer en ben 61 jaar. Inmiddels ben ik al ruim 12 jaar voorzitter van de Bewonersorganisatie 110-Morgen. Daarnaast ben ik voorzi... Lees meer
Ton van Eijsden Image
Ton van Eijsden
Mijn naam is Ton van Eijsden en ik woon al meer dan 40 jaar met veel plezier in tuinstad Schiebroek. Ruim 30 jaar heb ik in een leidinggevende functie... Lees meer
Dennis Mark Image
Dennis Mark
Beste buurtgenoten en ondernemers, Mijn naam is Dennis Mark. “Mark” is mijn familienaam. In 1999 zijn mijn vriendin en ik in Hillegersberg kome... Lees meer
Fabian Lionaar Image
Fabian Lionaar
Hallo, Ik ben Fabian Lionaar, voorzitter van de bewonersorganisatie Kleiwegkwartier. Door deze functie kom ik met veel mensen in contact en hoor waar ... Lees meer
Ronald Klooster Image
Ronald Klooster
Mijn naam is Ronald Klooster. Vanaf mijn geboorte woon en leef ik in Schiebroek. Ik ben dus meegegroeid met de ontwikkeling van Schiebroek en van de w... Lees meer
Mirjam Dangerman Image
Mirjam Dangerman
Mijn naam is Mirjam Dangerman, ik ben vierdejaarsstudent HBO-Rechten aan de Hogeschool Leiden. Als Rechtenstudente heb ik enige affiniteit met betrekk... Lees meer
Bert Wagemans Image
Bert Wagemans
Wijk Terbregge Organisatie Bewonersorganisatie Vereniging Terbregge's Belang ... Lees meer
Mandy van Houten Image
Mandy van Houten
Mandy van Houten is ruim 12 jaar actief voor bewonersorganisatie InHillegersberg. Haar motivatie is dat ze graag wil meedenken en meebeslissen over de... Lees meer
Faissal Tallaqui Image
Faissal Tallaqui
Ik ben Faissal Tallagui. En ik ben al 20 jaar een trotse bewoner van Hillegersberg 110-Morgen. Vol met passie en trots stel ik mij verkiesbaar om een ... Lees meer
Sandra van der Lubbe Image
Sandra van der Lubbe
Mijn naam is Sandra van der Lubbe en ik woon 23 jaar in Rotterdam, waarvan de laatste 12 in 110-Morgen. Van huis uit ben ik bioloog, getrouwd met een ... Lees meer
Marijke van Seventer Image
Marijke van Seventer
Ik ben Marijke van Seventer. Ik ben opgegroeid in het Schiebroek van de jaren 50/60, de wederopbouwtijd. Als jongvolwassene was er voor mij helaas gee... Lees meer