Kieslijst 2018

Marijke van Seventer

Marijke van Seventer Image
Ik ben Marijke van Seventer. Ik ben opgegroeid in het Schiebroek van de jaren 50/60, de wederopbouwtijd. Als jongvolwassene was er voor mij helaas geen woonruimte in Schiebroek, maar uiteindelijk ben ik met mijn gezin toch weer teruggekomen naar de Tuinstad. En al is een groot gedeelte van wat in mijn kindertijd gebouwd is inmiddels gesloopt en vervangen door nieuwbouw, toch is Schiebroek nog altijd het groene dorp aan de rand van de stad waar de mensen elkaar kennen en waar het voor iedereen, hoe verschillend ook van afkomst, opleiding of inkomen, goed wonen is. Dat wil ik graag zo houden en daarom ben ik actief in onze bewonersorganisatie Leven in Schiebroek, niet alleen als bestuurslid, maar ook als redactielid van het wijkblad Leven in Schiebroek, hèt blad met belangrijke onderwerpen voor Schiebroek .Ook ben ik lid van de Planologische Werkgroep Schiebroek, een werkgroep die er naar streeft om ook voor de toekomst een mooi groen Schiebroek te bouwen, waarin iedere Schiebroekenaar zich thuis voelt. Allemaal manieren om belangen van bewoners te behartigen, de eerste taak van een bewonersorganisatie. Maar er zijn meer manieren. In Bewoners!HiS hebben de verschillende bewonersorganisaties van Schiebroek en Hillegersberg zich vier jaar geleden verenigd om in de gebiedscommissie ogen en oren van de stad te zijn en zo duidelijk de wensen en belangen van onze bewoners aan het stadsbestuur kenbaar te maken. Zonder politieke achtergrond, maar puur vanuit de wens de belangen van bewoners te behartigen zoals we dat ook als bewonersorganisatie doen. Dat hebben we de afgelopen vier jaar met twee zetels in de commissie met succes gedaan. Steun ons om dat in de komende vier jaar weer te doen!

Marijke van Seventer

Marijke van Seventer Image
Ik ben Marijke van Seventer. Ik ben opgegroeid in het Schiebroek van de jaren 50/60, de wederopbouwtijd. Als jongvolwassene was er voor mij helaas geen woonruimte in Schiebroek, maar uiteindelijk ben ik met mijn gezin toch weer teruggekomen naar de Tuinstad. En al is een groot gedeelte van wat in mijn kindertijd gebouwd is inmiddels gesloopt en vervangen door nieuwbouw, toch is Schiebroek nog altijd het groene dorp aan de rand van de stad waar de mensen elkaar kennen en waar het voor iedereen, hoe verschillend ook van afkomst, opleiding of inkomen, goed wonen is. Dat wil ik graag zo houden en daarom ben ik actief in onze bewonersorganisatie Leven in Schiebroek, niet alleen als bestuurslid, maar ook als redactielid van het wijkblad Leven in Schiebroek, hèt blad met belangrijke onderwerpen voor Schiebroek .Ook ben ik lid van de Planologische Werkgroep Schiebroek, een werkgroep die er naar streeft om ook voor de toekomst een mooi groen Schiebroek te bouwen, waarin iedere Schiebroekenaar zich thuis voelt. Allemaal manieren om belangen van bewoners te behartigen, de eerste taak van een bewonersorganisatie. Maar er zijn meer manieren. In Bewoners!HiS hebben de verschillende bewonersorganisaties van Schiebroek en Hillegersberg zich vier jaar geleden verenigd om in de gebiedscommissie ogen en oren van de stad te zijn en zo duidelijk de wensen en belangen van onze bewoners aan het stadsbestuur kenbaar te maken. Zonder politieke achtergrond, maar puur vanuit de wens de belangen van bewoners te behartigen zoals we dat ook als bewonersorganisatie doen. Dat hebben we de afgelopen vier jaar met twee zetels in de commissie met succes gedaan. Steun ons om dat in de komende vier jaar weer te doen!