Kieslijst 2018

Ronald Klooster

Ronald Klooster Image
Mijn naam is Ronald Klooster. Vanaf mijn geboorte woon en leef ik in Schiebroek. Ik ben dus meegegroeid met de ontwikkeling van Schiebroek en van de wijk Schiebroek binnen de stad Rotterdam. Deze ontwikkeling is positief wanneer goede invulling wordt gegeven aan de uitbouw van de wijk, de verbetering van de voorzieningen en de leefbaarheid in de wijk. Maar deze ontwikkeling geeft ook “groei”problemen, waarbij “over”last ontstaat. Dit is met name de afgelopen jaren en vooruitkijkend naar de komende jaren meer aan de orde; veiligheid in delen van de wijk, de afbouw van voorzieningen (sluiting stadskantoor, vermindering van winkels), (mogelijke) uitbreiding van het vliegverkeer, verkeersdrukte op verbindingswegen, vermindering van het groen, omsluiting door snelwegen als de A16. Om deze ontwikkelingen voor de wijk en voor het gebied goed in te vullen is het noodzakelijk dat de bewoners zelf mee kunnen sturen. Dat kan door actief mee te doen en bij de verkiezingen van de Gebiedscommisie Hillegersberg-Schiebroek te gaan stemmen. Ik woon niet alleen, maar ik leef in Schiebroek. Ik was en ben dus actief om invulling te geven aan een goede leefomgeving en aan deze ontwikkeling. Dit in de vorm het opzetten en uitvoeren van activiteiten voor de wijk en deelnemen aan huurders/buurt vertegenwoordiging, belangenbehartiging en de bewonersorganisatie. Bij de vorige verkiezing van de gebiedscommissie, 4 jaar geleden, heb ik besloten om mij verkiesbaar te stellen om zo invulling te geven aan de opzet en uitbouw van deze nieuwe vorm van bewonersinspraak (participatie). Dat heb ik gedaan voor BewonersHiS!, de vertegenwoording van de gezamenlijke bewonersorganisaties in Hillegersberg-Schiebroek. Geen politieke partij, maar een directe en verbonden vertegenwoordiger van bewoners. In deze 4jaar hebben wij, met 2 zetels in de gebiedscommissie, veel resultaat behaald door met elkaar, BewonersHiS! en de bewonersorganisaties, samen te werken en onze mensen in de commissie te ondersteunen. Wij willen dat graag weer voor de bewoners doen! Dus stem op BewonersHiS!

Ronald Klooster

Ronald Klooster Image
Mijn naam is Ronald Klooster. Vanaf mijn geboorte woon en leef ik in Schiebroek. Ik ben dus meegegroeid met de ontwikkeling van Schiebroek en van de wijk Schiebroek binnen de stad Rotterdam. Deze ontwikkeling is positief wanneer goede invulling wordt gegeven aan de uitbouw van de wijk, de verbetering van de voorzieningen en de leefbaarheid in de wijk. Maar deze ontwikkeling geeft ook “groei”problemen, waarbij “over”last ontstaat. Dit is met name de afgelopen jaren en vooruitkijkend naar de komende jaren meer aan de orde; veiligheid in delen van de wijk, de afbouw van voorzieningen (sluiting stadskantoor, vermindering van winkels), (mogelijke) uitbreiding van het vliegverkeer, verkeersdrukte op verbindingswegen, vermindering van het groen, omsluiting door snelwegen als de A16. Om deze ontwikkelingen voor de wijk en voor het gebied goed in te vullen is het noodzakelijk dat de bewoners zelf mee kunnen sturen. Dat kan door actief mee te doen en bij de verkiezingen van de Gebiedscommisie Hillegersberg-Schiebroek te gaan stemmen. Ik woon niet alleen, maar ik leef in Schiebroek. Ik was en ben dus actief om invulling te geven aan een goede leefomgeving en aan deze ontwikkeling. Dit in de vorm het opzetten en uitvoeren van activiteiten voor de wijk en deelnemen aan huurders/buurt vertegenwoordiging, belangenbehartiging en de bewonersorganisatie. Bij de vorige verkiezing van de gebiedscommissie, 4 jaar geleden, heb ik besloten om mij verkiesbaar te stellen om zo invulling te geven aan de opzet en uitbouw van deze nieuwe vorm van bewonersinspraak (participatie). Dat heb ik gedaan voor BewonersHiS!, de vertegenwoording van de gezamenlijke bewonersorganisaties in Hillegersberg-Schiebroek. Geen politieke partij, maar een directe en verbonden vertegenwoordiger van bewoners. In deze 4jaar hebben wij, met 2 zetels in de gebiedscommissie, veel resultaat behaald door met elkaar, BewonersHiS! en de bewonersorganisaties, samen te werken en onze mensen in de commissie te ondersteunen. Wij willen dat graag weer voor de bewoners doen! Dus stem op BewonersHiS!