Kieslijst 2018

Sandra van der Lubbe

Sandra van der Lubbe Image
Mijn naam is Sandra van der Lubbe en ik woon 23 jaar in Rotterdam, waarvan de laatste 12 in 110-Morgen. Van huis uit ben ik bioloog, getrouwd met een arts en moeder van 3 volwassen kinderen. Mijn insteek is altijd geweest: als je wat te zeggen wil hebben, moet je je ook actief inzetten. Daarom ben ik de afgelopen 4 jaar actief geweest in Bewoners!HiS en stel ik mij nu ook kandidaat. Volgens ditzelfde principe ben ik 7 jaar klassenmoeder geweest, heb ik in de Activiteiten Commissie en de Medezeggenschap Raad van de basisschool gezeten en in de Ouderraad van de middelbare school. In de kerk heb ik onder andere jaren meegewerkt aan kindernevendiensten. Na onze verhuizing naar de Lamsrustlaan ben ik via het straatbestuur terecht gekomen in het bestuur van Bewonersorganisatie 110-Morgen. Vanuit deze functie heb ik veel tijd en energie gestoken in het zo goed mogelijk ingepast krijgen van de A13-A16 (nu A16 Rotterdam). Mijn inzet bij deze weg gaat nog steeds door in de vorm van meepraten in de uitvoeringsfase én controleren of gedane afspraken nagekomen worden. Van recentere datum is het oprichten van Luchtmeetnet HiS door de gezamenlijke bewonersorganisaties. Hiermee willen we meer aandacht bij de politiek en onze inwoners krijgen voor de kwaliteit van de lucht met als resultaat dat er ook naar gehandeld wordt. Het belang van invloed van bewoners op de politiek kan niet vaak genoeg onderstreept worden: stem op Bewoners!HiS en u stemt op mensen, die geen politieke partijbelangen hebben!

Sandra van der Lubbe

Sandra van der Lubbe Image
Mijn naam is Sandra van der Lubbe en ik woon 23 jaar in Rotterdam, waarvan de laatste 12 in 110-Morgen. Van huis uit ben ik bioloog, getrouwd met een arts en moeder van 3 volwassen kinderen. Mijn insteek is altijd geweest: als je wat te zeggen wil hebben, moet je je ook actief inzetten. Daarom ben ik de afgelopen 4 jaar actief geweest in Bewoners!HiS en stel ik mij nu ook kandidaat. Volgens ditzelfde principe ben ik 7 jaar klassenmoeder geweest, heb ik in de Activiteiten Commissie en de Medezeggenschap Raad van de basisschool gezeten en in de Ouderraad van de middelbare school. In de kerk heb ik onder andere jaren meegewerkt aan kindernevendiensten. Na onze verhuizing naar de Lamsrustlaan ben ik via het straatbestuur terecht gekomen in het bestuur van Bewonersorganisatie 110-Morgen. Vanuit deze functie heb ik veel tijd en energie gestoken in het zo goed mogelijk ingepast krijgen van de A13-A16 (nu A16 Rotterdam). Mijn inzet bij deze weg gaat nog steeds door in de vorm van meepraten in de uitvoeringsfase én controleren of gedane afspraken nagekomen worden. Van recentere datum is het oprichten van Luchtmeetnet HiS door de gezamenlijke bewonersorganisaties. Hiermee willen we meer aandacht bij de politiek en onze inwoners krijgen voor de kwaliteit van de lucht met als resultaat dat er ook naar gehandeld wordt. Het belang van invloed van bewoners op de politiek kan niet vaak genoeg onderstreept worden: stem op Bewoners!HiS en u stemt op mensen, die geen politieke partijbelangen hebben!