Schiebroek

De Schiebroekse bewonersorganisatie Leven in Schiebroek is al vanaf 1956 actief in de wijk, oorspronkelijk onder de naam Schiebroekse Gemeenschap. De bewonersorganisatie behartigt de belangen van bewoners en ondernemers in brede zin en heeft als vereniging een aantal Schiebroekse initiatieven met een sociaal, maatschappelijk en/of cultureel doel als leden. Het faciliteren en ondersteunen van die leden is één van de doelstellingen van de organisatie, maar daarnaast zet Leven in Schiebroek zich ook zelf direct in voor de Schiebroekse belangen. In de afgelopen jaren ook door actief te zijn via Bewoners!HiS in de gebiedscommissie.

In het verleden vroegen wij met name aandacht voor de wijkaanpak Schiebroek. De eerder in gang gezette vernieuwing van de wijk was door de crisis stil komen te liggen. Inmiddels is rondom de vestiging van AH weer een nieuwe start gemaakt met huizenbouw. Het woningbestand van Woningcorporatie Vestia is gedurende de crisis verwaarloosd, zowel fysiek als sociaal, met als gevolg verloedering en toenemende armoede en andere sociale problematiek. Reden om net als in voorgaande jaren. aandacht hiervoor te blijven vragen in gebiedscommissie en bij de gemeente Onder de druk hiervan is Vestia nu begonnen met een inhaalslag voor het achterstallig onderhoud, maar zeker op sociaal gebied is nog veel ondersteuning nodig. Het is mede aan de inspanningen van de bewonersorganisatie te danken dat Schiebroek-Zuid tegenwoordig weer ‘op de kaart staat’ van zowel gemeente als van welzijnsorganisaties en woningcorporaties.

Ook het winkelcentrum Schiebroek (Peppelweg en omgeving) had en heeft onze aandacht. De Peppelweg is het kloppend hart van Schiebroek. Maar de detailhandel heeft het nog steeds moeilijk. Wij blijven streven naar behoud en differentiatie van het winkelaanbod (w.o. de weekmarkt) en een opwaardering van dit winkelcentrum als geheel.

Nu de crisis in de bouw voorbij is dienen sloop- en nieuwbouwplannen voor de wijk opnieuw tegen het licht te worden gehouden. Welke plannen zijn goed voor groen Schiebroek en waar dient kritisch naar gekeken te worden? Ook blijven wij betrokken bij het overleg over de uitvoeringsplannen voor de A16 en de uitbreidingsplannen van het vliegveld, e.e.a met oog voor de effecten op geluid en luchtkwaliteit: Schiebroek moet leefbaar blijven. Daarom heeft Leven-in-Schiebroek ook bijgedragen aan de totstandkoming van het Luchtmeetnet HiS.