Kleiwegkwartier

Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier (BOK) verbindt

Stichting Bewoners Organisatie Kleiwegkwartier (BOK) is een organisatie van vrijwilligers, die is gericht op het verbinden van mensen, groepen en buurten van het Kleiwegkwartier in Rotterdam.

De BOK doet dit op verschillende manieren en op diverse terreinen. Daarvoor heeft de organisatie vijf kernwaarden geformuleerd:

De Stichting BOK heeft ten doel: Het bevorderen van de leefbaarheid in de Rotterdamse wijk Kleiwegkwartier. En heeft in haar statuten opgenomen dat ‘Het in en buiten rechte kan optreden ter behartiging van de belangen van de bewoners van het Kleiwegkwartier en ten behoeve van de doelstelling van de stichting, alles in de breedste zin van het woord’. Om dit zo goed mogelijk te doen is het van belang dat de BOK een uitgebreid netwerk onderhoudt van mensen en organisaties binnen de wijk. Dit wordt onder meer gerealiseerd binnen het Kleiwegkwartieroverleg (KKO) en het maandelijks wijkoverleg.

De BOK vindt het belangrijk om ‘het geheugen van de wijk te zijn’ en wil op deze manier ‘de wijkidentiteit’ voeden. Het Kleiwegkwartier is gebouwd in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. De wijk heeft één rijksmonument, twee gemeente monumenten en een groot aantal waardevolle gebouwen. Het grootste deel van de wijk behoorde bij de voormalige gemeente Hillegersberg. Een deel behoorde toe aan de voormalige gemeente Schiebroek. Na de annexatie van 1941 werd het Kleiwegkwartier een Rotterdamse wijk. De BOK maakt onderscheid in drie delen van het wijkgeheugen: De stedenbouwkundige historie, De Sociaal-culturele historie ende bestuurlijke historie. Om deze historie te onderzoeken en vast te leggen gaf de BOK in 2017 de opdracht tot het schrijven van het boek Een eeuw Kleiwegkwartier. Dit boek is te downloaden via de website www.bokrotterdam.nl  

De BOK wil de inwoners van de wijk informeren over nieuws en ontwikkelingen binnen de wijk en wil bewoners ‘de weg wijzen’ en waar nodig mobiliseren en met elkaar verbinden. Tevens wil de BOK functioneren als ‘het geheugen van de wijk’ en haar archief voor elke bewoner beschikbaar stellen. Daarvoor heeft de BOK de wijkwinkel, de Buurtkrant en Social media.

Veel bewoners in het Kleiwegkwartier zijn positief over de sociale cohesie die zij ervaren. De wijk staat bekend als ‘een dorp in de grote stad’. Sociale cohesie kijkt naar een zekere samenhang in de samenleving en wil op deze manier antwoorden hebben op de vraag wat een samenleving bij elkaar houdt. Om dit te bereiken is het nodig om gedeelde normen en waarden te hanteren en ons daarbij te realiseren dat alle mensen wel gelijkwaardig zijn, maar niet gelijk. Twee pijlers zijn daarbij van belang: mensen moeten elkaar kunnen ontmoeten en mensen moeten zich aan elkaar willen verbinden. In onze sterk geïndividualiseerde samenleving is dat niet altijd vanzelfsprekend. De BOK wil een bijdrage leveren aan het in stand te houden van de sociale cohesie in de wijk en die bevorderen waar nodig.

Om een oude wijk als het Kleiwegkwartier aantrekkelijk te houden voor nu en in de toekomst is het nodig om veel aandacht te blijven besteden aan de buitenruimte. De gemeente Rotterdam is een grote gemeente, die zich bezighoudt met globale zaken en grote lijnen. De bestuurders staan op grote afstand van de wijken. Bewoners moeten dus niet alleen van onderop aandacht vragen voor hun gebied en wijk, maar ook opkomen voor specifieke belangen die niet altijd het belang zijn voor de gemeente. De BOK komt, waar nodig samen met andere organisaties op voor de belangen van de wijk en haar bewoners.