Kleiwegkwartier

Stichting Bewoners Organisatie Kleiwegkwartier (de BOK) is een organisatie van vrijwilligers, die is gericht op het behartigen van belangen van bewoners van het Kleiwegkwartier in Rotterdam. De BOK zet zich in voor een prettige leefomgeving. Aandachtsgebieden van de BOK zijn:

  • inrichting en beheer van buitenruimte (wegen en groen; schoon en heel), verkeerscirculatie, parkeren, bestemmingsplannen
  • bewonersparticipatie bij het opstellen van plannen door de gebiedscommissie
  • voorzieningen voor kinderen, jeugd en volwassenen
  • geluidsoverlast en stankoverlast, veiligheid en welzijn
  • goed contact tussen buurtgenoten

De BOK levert een bijdrage aan activiteiten en faciliteiten voor bewoners: Opzoomeren, Koningsdag, Fietsenstallingen, Wijktuin, Dodenherdenking, en wijkinformatieavonden. De BOK beheert de Wijkwinkel aan de Antony Duyklaan nummer 9. Hier kunnen bewoners terecht voor vragen en problemen met betrekking tot bijvoorbeeld de wijk en voorzieningen. Ook geven wij daar hulp bij het invullen van formulieren voor het aanvragen van een subsidie of een belastingteruggave.

Via het uitgeven van onze Buurtkrant en via deze website proberen wij bewoners zo goed mogelijk te informeren over onze wijk en de activiteiten van de BOK. Daarnaast doen wij ons best om gevraagd en ongevraagd standpunten van de buurtbewoners met de gebiedscommissie uit te wisselen. Onze organisatie telt ongeveer 40 vrijwilligers, die zijn georganiseerd in een centraal bestuur.