NIEUW BESTUURSMODEL ROTTERDAM

De huidige gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités worden in 2022 opgeheven. Althans, als het aan het college van Burgemeester en Wethouders ligt. Zij doen nu het onderstaande voorstel aan de gemeenteraad van Rotterdam.

De komende invoering van het betaald parkeren: een update

Onderstaand artikel is integraal overgenomen uit de Buurtkrant van september van het Kleiwegkwartier de zgn. BOK-krant Tot zover het artikel uit de Buurtkrant van de BOK. Op dinsdag 22 september zal de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek in haar vergadering een “advies venstertijden parkeren Kleiwegkwartier” vaststellen. Het concept advies zoals dat besproken wordt in de gebiedscommissie is in…

Veiligheid op de Rotte.

Redactie: Terbregge’s Belang Het wordt de komende dagen mooi weer en de zomer ligt voor ons. Wellicht dat er mensen het water op zoeken. Zonder betuttelend te willen zijn, toch een waarschuwing over veiligheid op het water. Dit omdat blijkt dat er nogal wat recreanten zijn op onze mooie rivier de Rotte, die zich niet…