Wijk aan Zet

Met Wijk aan Zet krijgen Rotterdammers meer invloed op wat er gebeurt in hun wijk. Met een nieuwe wijkdemocratie met 39 wijkraden, waar bewoners via een wijkakkoord meedenken en meebeslissen over wat hun wijk nodig heeft. Waar bewoners meebepalen waar geld aan wordt besteed en welke initiatieven van wijkgenoten worden uitgevoerd. En met een gemeente…

NIEUW BESTUURSMODEL ROTTERDAM

De huidige gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités worden in 2022 opgeheven. Althans, als het aan het college van Burgemeester en Wethouders ligt. Zij doen nu het onderstaande voorstel aan de gemeenteraad van Rotterdam.

De komende invoering van het betaald parkeren: een update

Onderstaand artikel is integraal overgenomen uit de Buurtkrant van september van het Kleiwegkwartier de zgn. BOK-krant Tot zover het artikel uit de Buurtkrant van de BOK. Op dinsdag 22 september zal de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek in haar vergadering een “advies venstertijden parkeren Kleiwegkwartier” vaststellen. Het concept advies zoals dat besproken wordt in de gebiedscommissie is in…