Veel nieuwe gezichten in gebiedscommissie

Bij de verkiezingen voor de Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek, die dertien leden telt, is 57,5 procent van de kiezers naar de stembus gedaan. In de nieuwe commissie zijn zeven partijen vertegenwoordigd, de SP ontbreekt nu. De grootste partij is met 24 procent van de stemmen (drie zetels) BewonersHiS, de gezamenlijke bewonersorganisaties. Zittende leden Jan Pierweijer en Ton…

Uitslag verkiezingen gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek

Met een ruime voorsprong heeft Bewoners!HiS de verkiezingen van de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek gewonnen en ging van 2 naar 3 zetels. Twee partijen ( NIDA en Lijst 22) deden voor het eerst mee in HiS en behaalden geen zetels. Heel veel dank aan U, de bewoners en ondernemers, onze steuners en stemmers !!! Een fantastisch resultaat…

Verslag Bewoners!HiS overleg 7 maart 2018

Mededelingen Het parkeeradvies van de gebiedscommissie is overgenomen, maar zal voor de verkiezingen zeker geen gevolg hebben aangezien wethouder Visser niet meewerkt. het ongevraagde advies van de gebiedscommissie inzake 80 km/uur op de nieuwe A16 is afgewezen. Opening Luchtmeetnet HiS werd goed bezocht en in de pers opgepikt. Van de Gebiedscommissie De startnotitie bestemmingsplan Schiebroek…

Verslag Gebiedscommissie 13 maart 2018

  Laatste gebiedsvergadering periode 2014 – 2018.   De mededelingen gingen voornamelijk over afhandeling van enkele zaken die nog speelden. Zoals de aanvraag van het hockeyveld in het Argonautenpark, hier wordt nog over een andere locatie gesproken en men blijft in gesprek. De sluiting van het Stadskantoor per 1 mei is definitief. Wel met een…

Stembureau’s en tijden

De stembureaus zijn geopend van 07:30 uur tot 21:00 uur. Het stembureau Rotterdam Centraal Station is al vanaf 06:30 uur geopend. Het stembureau Maastunnel is geopend tot 20:00 uur. Let op! Voor de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek kunt u alleen stemmen in het gebied, dus alleen bij onderstaande stembureau’s! Daar kunt u ook uw stem uitbrengen voor…

Standpunten Bewoners!HiS

Bewoners!HiS is een samenwerking van de vijf bewonersorganisaties in Hillegersberg-Schiebroek. Vijf bewonersorganisaties, in vijf van elkaar verschillende wijken. Iedere bewonersorganisatie richt zijn/haar activiteiten op dat wat de wijk nodig heeft. Daarom verschillen zij ook van elkaar. Toch zijn er overeenkomsten. Gezamenlijke punten bewonersorganisaties Belangenbehartiging, netwerken en samenwerken Verbinden en bevorderen participatie Opzoomeren en bewonersinitiatieven Leefbaarheid,…

Verkiezingen 21 maart 2018

GEMEENTERAAD De gemeenteraad vertegenwoordigt alle Rotterdammers. Alle raadsleden zijn lid van een politieke partij (fractie) en rechtstreeks gekozen door iedereen die mag stemmen in Rotterdam. Op 21 maart kiest u een nieuwe gemeenteraad. Er doen 20 partijen mee aan de verkiezingen. RAADGEVEND REFERENDUM Op 21 maart aanstaande kunt u ook naar de stembus gaan om…

Gebiedscommissie kiest toch voor invoering betaald parkeren

In de discussie over de invoering van betaald parkeren in het Kleiwegkwartier heeft de Gebiedscommissie van Hillegersberg-Schiebroek zich in de vergadering van dinsdag 23 januari 2018 met zeven tegen vier stemmen uitgesproken voor de invoering van betaald parkeren in het Kleiwegkwartier. Het was het belangrijkste agendapunt van deze vergadering. Dat was een opvallende uitkomst omdat…

Verslag Gebiedscommissie 20 februari 2018

De onderwerpen op de agenda van de voorlaatste vergadering van de gebiedscommissie in de huidige samenstelling leek weinig punten te bevatten die voor reuring konden zorgen. Dat bleek een misvatting. De eerste twee bewonersinitiatieven werden nog zonder veel discussie gehonoreerd. Dat betrof de meerkosten als gevolg van aanvullende eisen van gemeentewerken voor de jeu de…

Verslag Bewoners!HiS overleg 14 februari 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Agenda2 maart bezorging stempassen – 21 maart stemmen – 22 maart centrale stemopneming – 23 of 26 maart dag van kennisgeving – 28 maart afronding geloofsbrievenonderzoek – 29 maart dag van af/aantreden – 3 of 5 april dag van acceptatie Verspreiding flyer poster: het drukwerk wordt afgeleverd bij bewonersorganisatie 110-Morgen. Iedere organisatie haalt…