Wie zijn Bewoners!HiS

Met de eerste verkiezingen voor gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek (kortweg HiS) kon, nu bijna 4 jaar geleden, behalve op de gevestigde politieke partijen voor het eerst ook op bewoners(groepen) worden gestemd. Dat het in de praktijk moeilijk zou worden om individuele bewoners hiervoor te krijgen bleek al snel. In HiS sloegen daarom alle bewonersorganisaties in het gebied de handen ineen in Bewoners!Hillegersberg-Schiebroek (kortweg Bewoners!HiS) en ging men gezamenlijk “de strijd” aan. Het resultaat was boven verwachting. De tweede plaats met slechts 68 stemmen minder dan de grootste politieke partij in het gebied.

Politieke partijen staan ergens voor en gaan met hun standpunten en partijpolitiek georiënteerde programma’s de verkiezingen in. Als Bewoners!HiS hadden we geen verkiezingsprogramma, maar de inbreng van bewoners. Onze primaire taak en instelling: de behartiging van de belangen van de bewoners en ondernemers in ons gebied. Die taak proberen we tot op de dag van vandaag nog steeds zo goed mogelijk te vervullen en we zullen met die drive in ons achterhoofd opnieuw de verkiezingen van 2018 ingaan. Geen loze beloftes doen en afspraken niet nakomen, maar vooral opkomen voor de belangen van onze bewoners en ondernemers.

In het verleden kon de deelgemeente nog zelfstandig besluiten nemen en daarvoor ook over forse budgetten beschikken. De gebiedscommissie fungeert voornamelijk als ogen en oren voor het college van B&W en de raad op de Coolsingel en is daarmee vooral een adviesorgaan. Wel beschikt de commissie over een eigen budget voor participatie en bewonersinitiatieven. Met de politieke besluitvorming op grotere afstand en de toenemende ‘macht’ van de gemeentelijke diensten (de zogenaamde clusters) is het meer dan ook zaak om de geluiden vanuit het gebied, van de bewoners, zo sterk en duidelijk mogelijk te laten horen. En dat was precies van de bewonersorganisaties al jaren deden!

Bewoners!HiS
géén politiek!      géén achterkamertjes!      géén geheime coalitieafspraken!