Bewoners!HiS & Luchtmeetnet Hillegersberg-Schiebroek

Bewoners maken zich zorgen over wat je niet ziet, niet voelt en hooguit soms ruikt: vervuilde lucht.

Inwoners van Hillegersberg en Schiebroek gaan zelf de luchtkwaliteit meten. Hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in onze wijken is bewoners en de bewonersorganisaties niet duidelijk. Onze mooie buurt heeft te maken met Rotterdam The Hague Airport, de rijkswegen A13 en A20, maar ook met het gebruik van houtkachels. Daarnaast wordt straks de nieuwe rijksweg A16 Rotterdam gerealiseerd en wil RTHA expanderen.

Op nationale schaal worden er uiteraard metingen en berekeningen aan luchtkwaliteit uitgevoerd. Op dit moment zijn er geen meetpunten in onze wijken. De kwaliteit van de lucht wordt nu bepaald aan de hand van globale inschattingen en rekenmodellen. Om te weten hoe het zit met de luchtkwaliteit in Hillegersberg-Schiebroek willen bewonersorganisaties daadwerkelijk de huidige luchtkwaliteit gedetailleerd in kaart te brengen. We willen daarom op continue wijze de buitenluchtkwaliteit in een fijnmazig netwerk door de wijk meten.

Begin dit jaar zijn bewonersorganisaties InHillegersberg, Leven-in-Schiebroek en 110-Morgen gestart met het iniatief “Luchtmeetnet Hillegersberg-Schiebroek (LHIS)”. Met subsidie die door de gebiedscommissie is verstrekt. Het concept is eenvoudig. Bewoners plaatsen een meetapparaat in de tuin. Een sensor meet iedere minuut het gehalte fijnstof PM 2,5 op 30 plekken in de wijk. Daarnaast wordt NOx iedere 4 weken met behulp van Palmesbuisjes op 16 plekken in de wijk gemeten. Dat het erg leeft in deze buurt bleek uit het enorme aantal aanmeldingen van geïnteresseerde bewoners voor zowel de voorlichtingsbijeenkomsten als voor plaatsing van de meetapparatuur in hun tuin. Door de grote belangstelling zijn bewonersorganisaties Kleiwegkwartier en Terbregge`s belang nu ook aangesloten. Zo kunnen we samen meten aan de luchtkwaliteit.

Op dit moment draait de pilot en zijn de eerste meetapparaten geïnstalleerd bij een aantal bewoners. Daarnaast zijn we bezig met de afrondende fase voor het opzetten van het Palmesbuisjes netwerk. In totaal worden 30 meetapparaten fijnstof PM 2,5 door Hillegersberg-Schiebroek geplaatst. Zodra het luchtmeetnet Hillegersberg-Schiebroek uit de pilotfase is, wordt er een link op de website (inHillegersberg.nl) geplaatst en kunt u de gegevens aflezen van het dashboard. Ook worden om de 4 weken de gegevens van de 16 meetpunten van de Palmesbuisjes toegevoegd. Uiteindelijk willen we, afhankelijk van de meetresultaten, onze zorgen kenbaar maken bij de verantwoordelijke wethouder. Meten is tenslotte weten!