Verslag Bewoners!HiS overleg 17 januari 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

  1. De kieslijst is ingeleverd op het gebiedskantoor aan de Argonautenweg, zie twitter
  2. De kieslijst zal wordt 18 januari gepubliceerd op de website, facebook en twitter
  3. Er is een voorstel voor het ontwerp van de flyers met een algemene en een wijkgerichte zijde; alle organisatie bespreken het ontwerp intern, waarna het ontwerp afgerond kan worden. het dan afwachten tot het lijstnummer bekend is.
  4. Het posterontwerp wordt deze week rondgestuurd ter beoordeling.

Mededelingen

  1. Jan Pierweijer is geïnterviewd door Open TV Rotterdam over de sluiting van het Stadskantoor o.a. door overdag fysiek te rijden naar Alexander: dat duurde 33 minuten, buiten de spits! Zie ook Twitter
  2. Bert Wagemans over bestemmingsplan Molenlaankwartier: er kon geen bezwaar meer indienen. Hoe kan er op tijd op bestemmingsplannen gereageerd worden? Probleem: in toekomst komen er geen bestemmingsplannen meer maar omgevingsplannen. We gaan er van uit dat dit wel via de gebiedscommissie moet. Als bewoners!HiS moeten zelf de bewonersorganisatie op de hoogte stellen. Tip: het bestemmingsplan moet nog goedgekeurd worden door Provinciale Staten. Bert kan eventueel bij Statenleden lobbyen.

Van de Gebiedscommissie

  1. Parkeren Kleiwegkwartier: de onderzoeksresultaten zijn bekend: 60% bewoners is tegen betaald parkeren. In advies wordt ook nadrukkelijk om een blauwe zone gevraagd ook al is dat geen Rotterdams beleid