Verkeersproblematiek Hillegersberg (eindelijk) aangepakt

Bewonersorganisatie InHillegersberg is actief bezig met de verkeersproblematiek in en om Hillegersberg. Een aantoonbaar knelpunt is de Molenlaan en de aanliggende straten en lanen. Doorstroming, veiligheid en huftergedrag zijn voor de bewoners aan de orde van de dag. InHillegersberg diende ruim 40 uitgewerkte verbetervoorstellen in. Op basis daarvan staken wij samen met de overige belanghebbende bewonersorganisaties en de Gemeente Rotterdam ‘de koppen bij elkaar’. De verkeersdeskundige en de planoloog van de Gemeente Rotterdam bekeken de effecten en gevolgen en op basis van haalbaarheid worden er concrete stappen gezet. De omgeving van de Irenebrug wordt opnieuw ingericht met als doel deze overzichtelijker te maken en de stagnerende werking te verminderen. Maar er staat nog meer op het programma om de verkeerssituatie veiliger te maken. Zo is er inmiddels een display geplaatst waarop automobilisten die de wijk inrijden hun snelheid kunnen zien en wordt er met de politie gesproken over snelheidscontroles. Ook wordt de zichtbaarheid van de oversteekplaatsen verbeterd met een verlicht verkeersbord. Er komen oranje lichtjes in het wegdek en dag en nacht brandende verlichting boven de zebrapaden. Daarnaast gaat men in gesprek met de gemeente Lansingerland om maatregelen voor te stellen het sluipverkeer via het Lage Bergse Bos te verminderen. Wij gaan ook gezamenlijk de mogelijkheden tot een mobiliteitsverandering verkennen. Met als doel het autoverkeer uit de spits te halen. In het eerste kwartaal van dit jaar zullen de eerste uitkomsten van de gesprekken worden doorgevoerd.